Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Prosjekt og forestillingsarbeid del 1

Studiepoeng
14
Emnekode
DA101
Inngår i studieprogram
Bachelor i samtidsdans
Bachelor i jazzdans

Kort beskrivelse av emnet

Alle emnene i studieplanen bygger opp under og integreres i emnet prosjekt- og forestillingsarbeid. Emnet gir studentene god kunnskap om og erfaring med samspillet mellom teknisk utførelse av dans, interpretasjon og kunstnerisk formidling gjennom ulike visningsformater og performative kontekster. Møtet med publikum er vesentlig. Studentene får innsikt i flere former for koreografiske prosesser og utøvende praksiser. Emnet legger til rette for utforsking av sceniske virkemidler og gir forståelse for scenen som arbeidsplass med fokus på yrkesetikk og yrkesforberedelse.

I emnet vil studentene møte ulike koreografer og dansekunstnere i arbeidet med nye verk og repertoar. Dette kan utforskes i individuelle, kollektive og medskapende prosesser, der studentens forståelse av egen rolle vil stå sentralt. Emnet omfatter også egne kreative prosjekter, som vektlegger selvstendighet i arbeid og utførelse, og som relaterer til emnet improvisasjon og koreografisk komposisjon.

Emnet kan bestå av:

 • utvikling av nye verk
 • innstudering av repertoar
 • formidlings- og interpretasjonsarbeid
 • visninger og forestilling

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne utøve ulike koreografiske uttrykk
 • ha forståelse for sin rolle som danser i en større helhet
 • ha kunnskap om sin sceniske tilstedeværelse • kunne bidra i medskapende prosesser
 • kunne planlegge og gjennomføre egne prosjekter og eget kreativt arbeid
 • ha kunnskap om sammenhenger mellom et koreografisk verk og sceniske virkemidler som lys og kostymer
 • ha kunnskap om scenen som arbeidsplass

Undervisning og læringsformer

Arbeidsformene i emnet består i hovedsak av lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Prosessrelatert arbeid over kortere eller lengre tid med forskjellige visninger og forestillinger står sentralt.

Studenten jobber med eksterne koreografer og dansekunstnere, og kan også medvirke i samarbeidsprosjekter, blant annet med studentene ved mastergradsstudiene i dans og koreografi.

Visninger og forestillinger gjennomføres i henhold til studieprogrammets behov og det kan være mindre visninger gjennom året og/eller større forestillinger.

Det forventes at studentene forholder seg aktivt til dansekunstfeltet ved å overvære forestillinger og holde seg orientert om den aktuelle diskursen innen dansekunst.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomføre faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen
 • gjennomføre prosessene med utvikling og innstudering av koreografisk materiale
 • deltakelse i visninger og forestillinger
 • deltagelse i oppsummeringer og evalueringer

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærere/koreografer i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.