Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstillingspraksis 3

Studiepoeng
4
Emnekode
BK305
Inngår i studieprogram
Bachelor i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • være oppmerksom på forskjellige måter å stille ut- eller vise arbeid på og initiere offentlige presentasjoner
  • ha en forståelse for ulike utstillings - og presentasjonsmåter, inkludert deres historier, kontekst og konvensjoner
  • klargjøre verk for offentlig presentasjon
  • vurdere hensiktsmessige former å presentere arbeid på for visning eller kommunikasjon
  • vurdere hensiktsmessige kommunikasjonsmåter i visuelle, romlige og materielle moduser for å engasjere seeren
  • tilby et konseptuelt, estetisk og kritisk rammeverk for arbeidet ditt

Undervisning og læringsformer

I det tredje året vil din utstillingspraksis fokusere på avgangsutstillingen. Sammen med kurator og de andre avgangsstudentene vil du utvikle et konsept for den offentlige presentasjonen av avgangsarbeidet, diskutere gjennomføringsprosessen, produsere selve utstillingen, og formidle og kommunisere verket til det offentlige.

Arbeidskrav:

  • aktiv deltakelse i arbeidet med avgangsutstillingen (med minimum 80 % fremmøte)
  • oppfølging av tilbakemeldinger fra lærere
  • utviklingen av avgangsutstillingsprosjektet med veiledning fra kurator

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet.

Dette vil bli vurdert:

  • din forståelse av ulike former og kontekst for utstillingspraksis sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet.

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.