Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstillingspraksis 1

Studiepoeng
4
Emnekode
BK115
Inngår i studieprogram
Bachelor i billedkunst

Kort beskrivelse av emnet

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

Læringsutbytte for emnet

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • begynne å bli oppmerksom på forskjellige måter å stille ut eller formidle arbeid samt initiere offentlig presentasjon
  • begynne å utvikle en forståelse for ulike utstillings- eller presentasjonsformer, inkludert deres historier, kontekst og konvensjoner

Undervisning og læringsformer

I det første skal du delta i et introduksjonskurs der du vil lære om og diskutere ulike utstillingspraksiser. Kurset kan også innebære å se utstillinger, samt arbeide i fellesskap på en offentlig presentasjon.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk deltakelse i introduksjonskurs i utstillingspraksis

Vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet.

Dette vil bli vurdert:

  • din deltakelse på introduksjonskurs i utstillingspraksis sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.