Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition Practices 1

ECTS Credits
4
Course code
BK115
Included in study programme
Bachelor’s in fine art (BFA)

Brief course description

Å presentere eget arbeid i det offentlige står sentralt i enhver form for kunstnerisk praksis. Kunstakademiet tilbyr en rekke anledninger hvor du kan eksperimentere med utstillingspraksiser og bli i stand til å bringe ditt arbeid frem til en avslutning der det kan vises og diskuteres offentlig. Dette kan være i form av en utstilling, forestilling, opplesning, intervensjon, radio-overføring, publikasjon eller annen form for uttrykk i det offentlige rom.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • begynne å bli oppmerksom på forskjellige måter å stille ut eller formidle arbeid samt initiere offentlig presentasjon
  • begynne å utvikle en forståelse for ulike utstillings- eller presentasjonsformer, inkludert deres historier, kontekst og konvensjoner

Teaching and learning methods

I det første skal du delta i et introduksjonskurs der du vil lære om og diskutere ulike utstillingspraksiser. Kurset kan også innebære å se utstillinger, samt arbeide i fellesskap på en offentlig presentasjon.

Arbeidskrav:

  • obligatorisk deltakelse i introduksjonskurs i utstillingspraksis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studenten vil bli vurdert av kursansvarlig for studentens kurs i emnet.

Dette vil bli vurdert:

  • din deltakelse på introduksjonskurs i utstillingspraksis sett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene for emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke-bestått.