Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er valgt som prorektor på KHiO.

Haraldsen er førsteamanuensis i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med kunstpedagogikk og pedagogisk psykologi siden 2008. Heidi er utdannet dansekunstner med en bachelor i dans fra Statens balletthøgskole (KHiO). Hun har 20 års profesjonell erfaring innen dans, først og fremst innen undervisning og koreografi og som grunnlegger av skolen Danseverket. Hun har også produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobbet med dans for kamera, og gjennomført en rekke kunstprosjekter (community work) ute i lokalsamfunn rettet mot ulike målgrupper.

Hun har sin akademiske utdanning fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed.) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk». I forbindelse med utdanningsreformen Kunnskapsløftet, jobbet hun som fagredaktør og forfatter for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).

Heidi gjennomførte en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole 2015-2019, der hun forsket hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle (læringsmiljøet) faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse.

Pågående forskningsprosjekt

REDE - Resilence and Ethics in dance Education

REDE er et overbyggende forskningstema for flere forskningsprosjekt og en forskningsgruppe ved avdeling dans og PPU. REDE-prosjektet har som mål å produsere kunnskap og anvendt forskning for dansestudenter og å styrke deres potensial som en framtidige profesjonell utøver.

Les mer om REDE

Læringsavatar

Et eksternt finansiert prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser. Som en del av prosjekt Læringsavatar skal det gjennomføres aksjonsforskning. Både studenter og pedagoger på NIH og KHiO deltar i dette arbeidet. Prosjektet er 3-årig og går fra 2022-2024. 

Les mer på prosjektets hjemmeside: Læringsavatar

Forskningsresultater

 • Heidi Marian Haraldsen: Self-Determined Motivation within Dance Education and Professional Practice (2024).
  Vitenskapelig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen: Talent, fordypning, dybde - Myter, forskning og kritisk refleksjon rundt talentutvikling og prestasjonskultur i utøvende kunst (2024).
  Populærvitenskapelig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen & Oda Julie Hembre: Læringsavatar- Et prosjekt som skal utforske og utvikle digital didaktikk på praktisk-estetiske fag sine premisser (2023).
  Vitenskapelig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen, Bård Erlend Solstad, Danielle C. Fredriksen, Henrik Gustafsson, Sanna M. Nordin-Bates & Camilla J. Knight: An exploration of reciprocity among teacher and students in female pre-professional ballet education: a shared reality theory perspective (2023).
  Vitenskapelig artikkel (fulltekst). Mer info
 • Michelle Schachtler Dwarika & Heidi Marian Haraldsen: Mental health in dance: A scoping review (2023).
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (fulltekst). Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen: Talentutvikling i dans - en dynamisk prosess (2022).
  Faglig foredrag. Mer info
 • Michelle Schachtler Dwarika & Heidi Marian Haraldsen: Scoping review: Mental health in dance (2022).
  Vitenskapelig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen: Fordypning, talent, dybde? -begrep, myter og felles forståelse rundt fordypningsprogrammet i kulturskolen? (2022).
  Faglig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen: Teaching and Learning in Dance (2022).
  Vitenskapelig foredrag. Mer info
 • Heidi Marian Haraldsen: Talangutveckling med hela människan i fokus (2022).
  Populærvitenskapelig artikkel. Mer info