Foto: Øystein Thorvaldsen
Foto: Øystein Thorvaldsen

CNC

CNC-verkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen
CNC-verkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

CNC er en fellesbetegnelse på en variert gruppe datastyrte produksjonsverktøy og roboter. Kunsthøgskolen har for tiden tilbud om fres og laserkutter.

Laserskjæreren kan gravere og skjære i et bredt utvalg av materialer slik som papp, lær og tekstiler, tynt tre og mdf, samt en rekke plastmaterialer. Laseren har en arbeidsflate på 100x70cm og kan brukes av studenter og ansatte etter gjennomført sikkerhetskurs.

CNC-fresen er en 3-akset bordfres med vakuumbord dimensjonert for standard finér- og MDF-plater. Den er velegnet både for utskjæringer i platematerialer som plast, aluminium, MDF og finér, og kan også jobbe med tredimensjonale utfresinger av begrenset størrelse i disse materialene samt forskjellige skum- og isopormaterialer.

Bruk av CNC-fresen betales per tidsenhet. Prislisten finnes hos verksmester.

 • Mer info om maskinene, priser og preparering av filer finnes her .

Verksmester

Erik Wester
Tlf. 97 72 42 16
erikwest@khio.no

Åpningstider

 • Verksmester er til stede torsdag, fredag og hver annen onsdag fra 09:00 til 16:00
 • Timeplan i TimeEdit

Bruk av verkstedet

 • Alt arbeid går via verksmester. Studentene kan ikke bruke maskinen på egenhånd.
 • For å bestille tid send mail til erikwest@khio.no.
 • Introduksjonskurs avtales med programansvarlig. 

Kursinfo

Grovverksted

Grovverkstedet er et enkelt snekkerverksted ved prosjekttorget.

Åpningstider

 • Studenter med introduksjonskurs har tilgang i skolens åpningstider alle dager fra 06:00 – 24:00.
 • Maskiner låses opp med adgangskort. Hverdager 09:00 - 16:00 åpnes maskiner ved autentisering av en enkelt bruker, øvrige tider må to brukere sammen låse opp. 

Sikkerhetskurs

(Krever pålogging med khio-brukernavn og -passord)

Kurstider

 • Onsdager etter behov. Skriv deg på liste utenfor verkstedet. Maks 4 deltakere.

Modell og prototype

Modell- og prototypeverkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen
Modell- og prototypeverkstedet. Foto: Øystein Thorvaldsen

I dette verkstedet kan man undersøke treets dynamiske og statiske muligheter. Her finnes fasiliteter som kan bearbeide tre til alle mulige og særlige behov. Verkstedets styrke ligger i det tradisjonelt funderte håndverket i kombinasjon med bruk av moderne kompositt- og limkonstruksjoner.

Verksmester

Nicolai Fontain
Tlf. +47 950 16 021
nicofont@khio.no

Åpningstider

 • Verksmester er til stede i maskinverkstedet mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 08:30–15:30, og torsdag fra 08:30–18:30. Verkstedet holder kveldsåpent mandag til torsdag, 16:30 - 19:00.
 • Benkeverkstedet er åpent i skolens åpningstider alle dager fra 06:00–24:00.
 • Timeplan i TimeEdit

Sikkerhetskurs i maskinverksted

Maskinverkstedet kan kun benyttes av studenter som har gjennomgått et sikkerhetskurs på verkstedet. Studenter som har lengre erfaring i å bruke grovverksted kan få adgang etter utarbeidelse av en risikoanalys sammen med verksmester og personlig introduksjon til verkstedet.

Det finnes også et sikkerhetskurs i bruk av vakuumpressen på verkstedet.  Kurset henvender seg til studenter som ønsker å lime deres grafiske trykk/tegninger/bilder på finer-/MDF-plater.

‘Den Lille Butikk’

Her kan man kjøpe treverk, skruer, sandpapir, finerplater, lim, støvmasker osv.

 • Åpningstider: Mandag til fredag 10.00 - 12.00 & 14.00 – 15.00