Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Generell informasjon om verksteder

Verkstedene på KHiO gir studenter og ansatte mulighet til å jobbe med en stor variasjon av materialer og teknikker, både tradisjonelle og moderne. De fleste verksteder krever sikkerhetskurs for å få tilgang. Noen få ressurser er knyttet direkte til bestemte fagområder, og noen verktøy og maskiner kan kun opereres av verksmester. Sikkerhetskurs settes opp jevnlig, og kan være forbeholdt visse studentgrupper. For mer informasjon se infosidene til de individuelle verkstedene.

Teamledere studentverksteder

Sølve Sand Venås

Brynhild Kristine Seim

Jennie Steen

HMS

Kunsthøgskolens verkstedreglement er utarbeidet for å skape et trygt og sikkert miljø. I tillegg har de individuelle verkstedene rutiner og regler tilpasset deres spesifikke maskiner og tekniker. Informasjon om kjemikalier som brukes på verkstedene finnes i vårt stoffkartotek.

 Andre lenker av interesse (for ansatte - krever innlogging)

 Adgang for besøkende

Verkstedene ved Kunsthøgskolen skal brukes av studenter og ansatte til skoleprosjekter og forskning (KUF). Generelt er det kun studenter og ansatte på KHiO - inkludert deltidsansatte i undervisning - som har adgang til verkstedene, men det finnes visse unntak fra regelen. Enkelte verksteder har gjort egne avtaler om å ta imot eksterne oppdrag mot betaling. I visse tilfeller kan fagansatte invitere andre til samarbeid og/eller assistanse i forskningsarbeide.  Assistenter som skal arbeide i et verksted må ha gjennomført gjeldende sikkerhetskurs og være godkjent av verksmester.  Adgang for besøkende må begrunnes og godkjennes av en ansatt, og adgang for andre grunner enn spesifisert her må godkjennes av verkstedsleder eller, i noen tilfeller, av direktør.

Ansatte har ikke anledning til å bruke verksteder for private prosjekt eller å invitere andre til å bruke verkstedene til annet enn undervisning eller forskning.

Sikkerhetskurs

Verksmestere holder jevnlig sikkerhetskurs, og i de fleste verksteder er det obligatorisk å ha gjennomført et slikt kurs for å få tilgang. På sikkerhetskurs får studentene lære å bruke maskiner og utstyr på en sikker måte, gjeldende HMS reglement og rutiner, og noe grunnleggende kunnskap om materialene som bearbeides.

De fleste kurs organiseres i samarbeid mellom avdeling og verkstedene. Informasjon om kursene, om timeplan og om hvor og når man kan melde seg på sendes ut av den enkelte avdeling direkte til deres studenter. Tidspunktene for kursene finnes i Timeedit. Ta kontakt med programkoordinator på din avdeling for å finne ut hvordan du melder deg på kurs. Hvis du ønsker å delta på et kurs organisert av en annen avdeling må du kontakte den avdelingen direkte.

Noen verksteder tilbyr ukentlige sikkerhetskurs der man kan melde seg på direkte til verksmester. Se infosiden til de enkelte verkstedene for mer informasjon.

For å jobbe i Form/Gips-verkstedet kreves det ikke sikkerhetskurs, og studenter kan ta kontakt med verksmester for hjelp med individuelle prosjekter.

Booking av tid

Aktivitet på verkstedene varierer og i perioder kan det være trangt om plassen eller begrenset adgang. Det er derfor viktig å planlegge bruk av verksteder med hensyn til innmeldt undervisning og sikkerhetskurs. Ved spesielle behov bør verksmester eller verkstedsleder kontaktes i god tid før igangsetting.

Booking for studenter og ansatte

I enkelte verksteder kan studenter og ansatte booke tid selv i Timeedit. Informasjon om dette gis i sikkerhetskurs på det aktuelle verkstedet.

Booking av tid til undervisning 

Undervisning som holdes i verksteder av faglærere og som inngår i et studieprogram, planlegges for et studieår sammen med resten av studieprogrammet. Etter at programplanleggingen er ferdig må all planlegging av aktiviteter i verkstedene godkjennes av verkstedsleder.

Stipendiater og KUF

Generelt har stipendiater og ansatte som jobber med forskning (KUF) samme adgang til verkstedene som studenter. For å få adgang må de fullføre gjeldende sikkerhetskurs eller godkjennes av verksmester. Stipendiater og ansatte kan noen ganger søke om å bruke verksteder i perioder de ellers er stengt, som i ferier. Bruk lenken for en oppsummering av rutinene.

Studenter fra AHO

Studenter fra AHO kan - ved kapasitet - få utført CNC-fresing på KHiO.  Se informasjonssiden for CNC for mer info.

Adgang til andre verksteder kan være mulig etter avtale.  En verksmester fra AHO må ta kontakt med gjeldende verksmester på KHiO før å koordinere dette.

Informasjon for verksmestere og ansatte

Materialer til undervisning

Materialer som brukes til undervisning skal betales av gjeldende avdeling. Dette kan gjøres ved at fakturere attesteres og sendes videre til avdelingen for anvisning, eller ved bruk av intern fakturering. Materialer til undervisning kontorføres på konto 6591. Ved internfakturering av materialer fra lager skal "fra konto" være 4302 og "til konto" være 6591.

Overtid til undervisning

Når undervisningsplaner resulterer i overtid for verksmestere skal kostnaden dekkes av gjeldende avdeling. Kostnader fordeles månedlig av teknisk produsent. Om overtid avspaseres må kostnaden belastes gjennom bruk av intern faktura.

Annen informasjon