Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er førsteamanuensis i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med kunstpedagogikk og pedagogisk psykologi siden 2008. Heidi er utdannet dansekunstner med en bachelor i dans fra Statens balletthøgskole (KHiO). Hun har 20 års profesjonell erfaring innen dans, først og fremst innen undervisning og koreografi og som grunnlegger av skolen Danseverket. Hun har også produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobbet med dans for kamera, og gjennomført en rekke kunstprosjekter (community work) ute i lokalsamfunn rettet mot ulike målgrupper.

Hun har sin akademiske utdanning fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed.) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk». I forbindelse med utdanningsreformen Kunnskapsløftet, jobbet hun som fagredaktør og forfatter for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).

Heidi gjennomførte en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole 2015-2019, der hun forsket hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle (læringsmiljøet) faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse.

Pågående forskningsprosjekt

REDE - Resilence and Ethics in dance Education

REDE er et overbyggende forskningstema for flere forskningsprosjekt og en forskningsgruppe ved avdeling dans og PPU. REDE-prosjektet har som mål å produsere kunnskap og anvendt forskning for dansestudenter og å styrke deres potensial som en framtidige profesjonell utøver.

Les mer (pdf)

Forskningsresultater

 • For å prestere bra, må du ha det bra! -Motivasjon, læringskultur og psykisk helse hos unge utøvere i talentutviklingsprogrammer innen utøvende kunst og idrett. (2021).
  Populærvitenskapelig foredrag. Les mer
 • TALENTUTVIKLING SOM DYNAMISK PROSESS - motivasjon, læringsprosesser og psykisk helse hos unge utøvere i talentutviklingsprogrammer innen kunstfag og idrett (2020).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Et dypdykk i medaljens bakside- Hvordan mønstre av hvem du er og hvor du er påvirker unge eliteutøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse (2020).
  Populærvitenskapelig artikkel. Les mer
 • Composites of perfectionism and inauthenticity in relation to controlled motivation, performance anxiety and exhaustion among elite junior performers (2020).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Thriving, striving, or just surviving? -Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra idrett og utøvende kunst (2020).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Symposium: Injury and illness, performance and well being in relation to motivation, perfectionism, and stress (2020).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Thriving, Striving, or Just Surviving? TD Learning Conditions, Motivational Processes and Well-Being Among Norwegian Elite Performers in Music, Ballet, and Sport (2020).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Change in basic need frustration in relation to perfectionism, anxiety, and performance in elite junior performers (2020).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Thriving, striving, or just surviving?: A study of motivational processes among elite junior performers from sports and performing arts (2019).
  Doktorgradsavhandling. Les mer
 • Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra ballett, musikk og idrett. Presentasjon av hovedfunn i doktorgradsavhandling. (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer