Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Haraldsen har også vært fagansvarlig for kurset i "pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring" for ansatte. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med kunstpedagogikk siden 2008. Heidi er utdannet dansekunstner med en bachelor i dans fra Statens balletthøgskole (KHiO). Hun har lang profesjonell erfaring innen dans, først og fremst som pedagog og koreograf, men også som danser, bl.a. har hun produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobbet med dans for kamera, og en rekke kunstprosjekter ute i lokalsamfunn rettet mot ulike målgrupper.

Heidi har også i en årrekke vært kunstnerisk leder og koreograf for Danseverket dansekompani, et ungdomskompani som er del av et lokalt talentutviklingsprosjekt. Hun har videre akademisk utdanning fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk». I forbindelse med utdanningsreformen Kunnskapsløftet, jobbet hun som fagredaktør og forfatter for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).

Heidi er ute i 75% permisjon i 4 år (høst 2015-vår 2019) for å ta en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole. Der forsker hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle (læringsmiljøet) faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse.


Forskningsresultater

 • Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra ballett, musikk og idrett. Presentasjon av hovedfunn i doktorgradsavhandling. (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Ingen dans på roser - motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i idrett og utøvende kunst (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • The Role of Perfectionism and Controlling Conditions in Norwegian Elite Junior Performers’ Motivational Processes (2019).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Hva motiverer unge utøvere til å satse? (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Lærerrollen og profesjonen (2019).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Successful failures? A test of the role of controlled learning conditions in the motivational processes of perfectionist elite performers from ballet, music, and sport in a moderated mediation model (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Linking Perfectionism and Controlling Conditions with Introjected Motivation, Exhaustion, and Anxiety via Competence Frustration: A moderated Mediation Model among Elite Junior Performers (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • The role of perfectionism and controlling conditions in Elite performers` motivational processes in Ballet, Music and Sport (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Rolleforståelse, etikk og profesjonalisering i kunstutdanning - styrker og utfordringer i spenningsfeltet mellom å være kunstner, lærer og veileder (2018).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i dans, musikk og idrett - likheter og ulikheter, styrker og utfordringer (2018).
  Faglig foredrag. Les mer