Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er høgskolelektor i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Haraldsen har også vært fagansvarlig for kurset i "pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring" for ansatte. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med kunstpedagogikk siden 2008. Heidi er utdannet dansekunstner med en bachelor i dans fra Statens balletthøgskole (KHiO). Hun har lang profesjonell erfaring innen dans, først og fremst som pedagog og koreograf, men også som danser, bl.a. har hun produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobbet med dans for kamera, og en rekke kunstprosjekter ute i lokalsamfunn rettet mot ulike målgrupper.

Heidi har også i en årrekke vært kunstnerisk leder og koreograf for Danseverket dansekompani, et ungdomskompani som er del av et lokalt talentutviklingsprosjekt. Hun har videre akademisk utdanning fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk». I forbindelse med utdanningsreformen Kunnskapsløftet, jobbet hun som fagredaktør og forfatter for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).

Heidi er ute i 75% permisjon i 4 år (høst 2015-vår 2019) for å ta en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole. Der forsker hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle (læringsmiljøet) faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse.