Heidi Marian Haraldsen

Heidi Marian Haraldsen er førsteamanuensis i pedagogikk og studieprogramansvarlig for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater. Ved KHiO har hun undervist og jobbet med kunstpedagogikk og pedagogisk psykologi siden 2008. Heidi er utdannet dansekunstner med en bachelor i dans fra Statens balletthøgskole (KHiO). Hun har 20 års profesjonell erfaring innen dans, først og fremst innen undervisning og koreografi og som grunnlegger av skolen Danseverket. Hun har også produsert og turnert for Den kulturelle skolesekken, jobbet med dans for kamera, og gjennomført en rekke kunstprosjekter (community work) ute i lokalsamfunn rettet mot ulike målgrupper.

Hun har sin akademiske utdanning fra Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitet i Oslo med hovedfag (cand.ed.) med avhandlingen «Det estetiske mennesket - betingelser for en mer estetisk pedagogikk». I forbindelse med utdanningsreformen Kunnskapsløftet, jobbet hun som fagredaktør og forfatter for læremidler i dans gjennom serien Scenetreff (Tell forlag).

Heidi gjennomførte en doktorgrad om talentutvikling ved Norges idrettshøgskole 2015-2019, der hun forsket hun på hvilken betydning individuelle og kontekstuelle (læringsmiljøet) faktorer har for utøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse.

Forskningsresultater

 • Thriving, striving, or just surviving?: A study of motivational processes among elite junior performers from sports and performing arts (2019).
  Doktorgradsavhandling. Les mer
 • Change in Basic Need Frustration in Relation to Perfectionism, Anxiety and Performance in Elite Junior Performers (2019).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra ballett, musikk og idrett. Presentasjon av hovedfunn i doktorgradsavhandling. (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Ingen dans på roser - motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere i idrett og utøvende kunst (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • The Role of Perfectionism and Controlling Conditions in Norwegian Elite Junior Performers’ Motivational Processes (2019).
  Vitenskapelig artikkel. Les mer
 • Hva motiverer unge utøvere til å satse? (2019).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Lærerrollen og profesjonen (2019).
  Faglig foredrag. Les mer
 • Successful failures? A test of the role of controlled learning conditions in the motivational processes of perfectionist elite performers from ballet, music, and sport in a moderated mediation model (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • Linking Perfectionism and Controlling Conditions with Introjected Motivation, Exhaustion, and Anxiety via Competence Frustration: A moderated Mediation Model among Elite Junior Performers (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer
 • The role of perfectionism and controlling conditions in Elite performers` motivational processes in Ballet, Music and Sport (2018).
  Vitenskapelig foredrag. Les mer