Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Vanessa Beecroft: vb.48 721
Vanessa Beecroft: vb.48 721

vb.48 721

KORO – Kunst i offentlige rom – har i samråd med KHiO flytta verket vb.48 721 av Vanessa Beecroft.

Til kunstverket er det nå også publisert en tekst.

På Kunsthøgskolen i Oslo har det siden 2004 hengt et stort fotografi av den italienske kunstneren Vanessa Beecroft. Fotografiet er et stillbilde fra Beecrofts performance på Palazzo Ducale i Genova i 2001.

Vanessa Beecrofts verk vb.48 721 har de siste årene stått i sentrum for en debatt om hva et offentlig kunstverk kan fortelle om representasjon, kroppsbilde og vedvarende kolonialistiske tenkemåter i samfunnet og institusjonene våre. For noen har debatten vært stimulerende og fruktbar, for andre utmattende og krevende. Hele denne tiden har selve verket fått henge i fred, godt synlig i det som er ment å være en sentral sosial sone ved inngangen til to scener som i første rekke blir brukt av teater-, danse- og operastudentene ved KHiO.

Flere har argumentert overbevisende for å fjerne verket helt fordi plasseringen og motivet gjør det vanskelig for mange studenter å bruke området slik det er tenkt. Andre mener at verket bør bli hengende, enten som en anerkjennelse av verkets kunstneriske kvalitet eller som et symbol på behovet for å verne om kunstnerisk frihet.

Høsten 2021 besluttet ledelsen ved KHiO, i samarbeid med KORO – Kunst i offentlige rom, å flytte verket tilbake der det opprinnelig ble installert etter anskaffelsen. Flyttingen er en anerkjennelse av den historiske plasseringen og et signal om at et verk ikke er uangripelig. Heller ikke kunst i offentlige rom er immun mot konstruktiv dialog, ny kunnskap og strømninger i samfunnet og kulturen ellers.

Omplasseringen innleder en treårig prosess. Formålet med prosessen er å reflektere over problemstillingene verket reiser, og knytte dem til en bredere, internasjonal diskurs om hvorvidt enkelte offentlige kunstverk holder tritt med samfunnets og kulturens verdier, og hva som bør gjøres med verkene hvis det er bred nok enighet om at de ikke gjør det. Prosessen er ment å være grundig, demokratisk og åpen, og vil primært utspille seg på en skriftlig plattform. Her vil man samle og publisere redaksjonelt innhold med en målsetning om å berike debatten ved å trekke linjer til liknende saker som berører samme tematikk. Det første materialet publiseres i løpet av 2022.

Plattformen vil til slutt danne et solid grunnlag for en vurdering av verkets videre framtid. Et første skritt i denne prosessen inkluderer en ny tekst om verket. Den opprinnelige kuratorteksten, som fortsatt er den eneste offentlige teksten om verket i KOROs arkiv, vil bli oppdatert. Prosessen er igangsatt og vil utvikles av en redaksjonsgruppe bestående av representanter fra KORO og KHiO.

Kunstverket er eid av KORO og utplassert på KHiO. Det er nå flytta fra scenetorget til der det opprinnelig hang ved den sceneinngangen.