Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Camille Norment er ansatt i et åremål på fire år som prorektor for forskningFoto: Herman Dreyer
Camille Norment er ansatt i et åremål på fire år som prorektor for forskningFoto: Herman Dreyer

Styrker det kunstneriske utviklingsarbeidet på KHiO

Camille Norment ble ansatt i slutten av vårsemesteret 2020 og begynte i stillingen som fungerende prorektor for forskning 1. august. Nå har hun blitt ansatt for to nye år, og skal bidra til å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid på høgskolen fremover.

Camille Norment har allerede vært med og gjennomført KUF-uka (Kunstnerisk forskningsuke), og gjennom dette nye åremålet, får hun muligheten til å fortsette å tilrettelegge for ulike kunstneriske praksiser, og kunstnerisk utviklingsarbeid på KHiO.

– Kunstnerisk utviklingsarbeid er en av de aktivitetene på KHiO som skaper fellesskap blant alle de kreative disiplinene, og gir en enhetlig plattform for de ulike spesialfeltene. Disse spesielle formene for kunnskap er uunnværlige i det å forstå og utvikle de menneskelige erfaringene våre. Jeg ser frem til å fortsette å jobbe med KHiOs forskere for å sikre at kunstnerisk utviklingsarbeid på KHiO gir et verdifullt bidrag til kulturen og samfunnet på det øverste kunnskapsnivået, sier hun.

Glad for rekrutteringen

Fungerende rektor Markus Degerman sier at denne rekrutteringen de neste årene vil gi struktur og innhold til det forskningsbaserte arbeidet på KHiO, som en vitenskapelig høgskole.

– I min tidligere rolle som dekan på avdeling kunst og håndverk og nå som fungerende rektor har jeg sett Camille Norments arbeid som fungerende prorektor for forskning. Med bakgrunn i dette er jeg veldig glad for den rekrutteringen som KHiO nå har gjort. Det tidligere arbeidet hennes på høgskolen viser at det kunstneriske utviklingsarbeidet på KHiO kommer til å utvikles videre med høy aktualitet og med utgangspunkt i høgskolens forankring i kunstnerisk praksis, sier Degerman.

Han sier videre at KHiO er en kompleks institusjon og har med sine ulike avdelinger røttene forankret i kunstneriske utdanningsstrukturer med mye fokus på praktisk innrettet arbeid i atelierer, verksteder og scener.

– Samtidig har KHiO som en relativt ny vitenskapelig høgskole havnet i en struktur med mye tydeligere forventninger mot at virksomheten skal være innrettet mot forskning.

– Utgangspunktet som prorektor for forskning er utfordrende for hvem som helst, ettersom den krever lydhørhet, kunnskap om de forskjellige avdelingene, og ikke minst, kunnskap om det kunstneriske forskningsområdet. Slik jeg ser det har Camille Norment virkelig vist at hun har disse kvalitetene i arbeidet med å styrke KHiOs forskningsmiljøer, og jeg kjenner stor tillit til hennes innsats på området fremover.