Studentpris til Marie Hepsø

Årets vinner av Norske Kunsthåndverkeres studentpris er Marie Hepsø, med sitt verk «Inner Traces», i materialene kobber og voks.

For å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling deler Norske Kunsthåndverkere årlig ut studentpris til en avgangsstudent. Prisen er på 15.000 kroner.

Juryens begrunnelse:

"Norske Kunsthåndverkeres studentpris går i år til en kunstner som utforsker forholdet mellom materialet og menneskekroppen, med utgangspunkt i en korpustradisjon som befinner seg i mellomrommet mellom smykke og skulptur.

De skulpturelle objektene, formet som skall eller organiske støpeformer, bidrar til å løse opp ideen om et opphøyd verk. Selv om materialiteten står i fokus, forflyttes perspektivet til fravær og til det som er igjen etter en fysisk prosess. Det harde metallet blir omformet til beskyttende, men samtidig sårbare abstrakte silhuetter i menneskelig skala. Arbeidene evner å aktivere betrakterens egen opplevelse av tilstedeværelse i rommet.

Juryen har lagt vekt på de sanselige aspektene ved arbeidet og anerkjenner kunstnerens presise følsomhet i bearbeidingen av materialet. Verket åpner for mange ulike personlige tolkninger, og det kan romme poetiske så vel som politiske lesninger."

Årets jury har bestått av: Inger Helene Stemshaug, seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Kjersti Solbakken, daglig leder i Galleri Format og Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere.

Norske Kunsthåndverkere organiserer 850 medlemmer og driver formidling av kunsthåndverk gjennom utstillinger, pedagogiske utviklingsprosjekter og tidsskriftet Kunsthåndverk. Norske Kunsthåndverkere deler hvert år ut en studentpris ved masterutstillingene på kunsthøgskolene i henholdsvis Bergen og Oslo.