Marie Hepsø

Marie Hepsø vinner Norske Kunsthåndverkeres studentpris, med verket «Inner Traces», i materialene kobber og voks..


For å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling deler Norske Kunsthåndverkere årlig ut studentpris til en avgangsstudent .


NK vil støtte studenter på masternivå og bidra til kjennskap til organisasjonen Norske Kunsthåndverkere. Prisen er på kr 15.000.


Årets jury har bestått av: Inger Helene Stemshaug, seniorkurator ved Nasjonalmuseet, Kjersti Solbakken, daglig leder i Galleri Format og Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere.


Norske Kunsthåndverkeres studentpris går i år til en kunstner som utforsker forholdet mellom materialet og menneskekroppen, med utgangspunkt i en korpustradisjon som befinner seg i mellomrommet mellom smykke og skulptur. De skulpturelle objektene , formet som skall eller organiske støpeformer, bidrar til å løse opp ideen om et opphøyd verk. Selv om materialiteten står i fokus, forflyttes perspektivet til fravær og til det som er igjen etter en fysisk prosess. Det harde metallet blir omformet til beskyttende, men samtidig sårbare abstrakte silhuetter i menneskelig skala. Arbeidene evner å aktivere betrakterens egen opplevelse av tilstedeværelse i rommet. Juryen har lagt vekt på de sanselige aspektene ved arbeidet og anerkjenner kunstnerens presise følsomhet i bearbeidingen av materialet. Verket åpner for mange ulike personlige tolkninger, og det kan romme poetiske så vel som politiske lesninger.