Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Sarah Lookofsky ny dekan ved Kunstakademiet

Sarah Lookofsky ny dekan ved Kunstakademiet

Kunsthøgskolen i Oslo har ansatt Sarah Lookofsky som dekan for Kunstakademiet i et åremål på fire år. I dag er hun associate director ved International Program ved MoMa i New York.

–Jeg gleder meg veldig til å begynne i et blomstrende akademi med et sterkt internasjonalt rykte, og bli kjent med, og lære av, studentene og de ansatte der, sier Sarah Lookofsky fra hjemmekontoret i New York.

Hvordan håper du å få gjort nytte av det internasjonale nettverket ditt?

–Jeg har vært så heldig å lære om og diskutere kunst i forskjellige geografiske kontekster. Jeg skal ta med meg denne bakgrunnen til nettverket til KHiO, som allerede er stort, og håper å tenke i fellesskap om saker og interesser som angår oss alle. Det er også viktig å skape en plattform der flere forskjellige stemmer kan bli hørt. Jeg tror det er vel så viktig å fokusere på det umiddelbare, og det lokale økosystemet som Kunsthøgskolen tar del i, og ta innover seg det mangfoldet av perspektiver som ligger i dette.

Har du andre aspekter du ønsker å fokusere på som dekan?

–Innledningsvis foreslo jeg for KHiO å tenke gjennom gjennom kollektivt hvordan en kunstutdanning kan være globalt orientert med internasjonal tilknytning, og samtidig være oppmerksom på bærekraftspørsmål og hvilke ressurser det forbruker. Dette er naturligvis en motsigelse, og det er ikke nødvendigvis åpenbart hvordan man kan gjøre begge på samme tid. Likevel tror jeg dette er noe enhver institusjon bør jobbe hardt med fremover. Når Covid 19 nå har blitt en realitet, og mens institusjoner rundt om forsøker å håndtere dette på hver sin måte, håper jeg dette kan være en mulighet til å starte en internasjonal samtale om hvordan vi kan bygge bærekraftige og gjensidige nettverk i et langt perspektiv. Kunstskoler - som rammeverk for eksperimentasjon ved studenter og avdelinger - kan være i en særlig posisjon til å prøve ut alternative metoder og måter å skape allianser og nettverk på.

Sarah Lookofsky begynner sitt åremål som dekan ved Kunstakademiet innen september 2020.


Sarah Lookofsky kommer til KHiO fra The Museum of Modern Art. Der har hun vært associate director ved dets International Program. Før hun jobbet i MoMa var hun medlem av fakultetet og instruktør for kuratorstudier ved Whitney Museum of American Art Independent Study Program. Hun har skrevet i flere bøker og artikler, og har vært kunstredaktør av DIS Magazine, og var rådgiver for den niende Berlin Biennalen. Hun har kuratert flere internasjonale utstillinger, inkludert Kunsthal Aarhus, Art in General, Smack Mellon, apexart, Stacion Center for Contemporary Art, Gallery Miroslav Kraljević, og has forelest ved the University of California, San Diego og the New School. Hun har vært styremedlem i apexart i New York og Gallery Miroslav Kraljević i Zagreb, Kroatia. Sarah Lookofsky har en doktorgrad i kunsthistorie, Theory and Criticism fra the University of California, San Diego, og en bachelor i film- og mediastudier fra Københavns Universitet.