Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Foto: Ina-Helen Oskarsen
Foto: Ina-Helen Oskarsen

Ny studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst

Dei to separate studieprogramma i praktisk pedagogisk utdanning, ppu dans og ppu teater, er nå slått saman til programmet ppu scenekunst. Det nye studieprogrammet har tre fordjupingar: dans, teater og musikkteater.

Ppu i scenekunst har søknadsfrist 3. april 2023.

Studiet har eit omfang på 60 studiepoeng og kan gjennomførast som eittårig heiltidsstudium eller deltidsstudium over to år. Første opptak er hausten 2023.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst (ppu) er ei vidareutdanning for scenekunstnarar som ønskjer å jobbe med undervisning. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring, folkehøgskolar samt kulturskole og private skolar i scenekunstfag. Ppu i scenekunst tilbyr fagdidaktisk fordjuping i dans, teater eller musikkteater.

Les også: Fremtidens kunstpedagogikk nå

Studiet er organisert i fire temamodular:

  • Barn og unges utvikling, leik og kreativitet
  • Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglege kontekstar
  • Scenekunstfagleg fordjuping, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
  • Individuelt fordjupings- og utviklingsarbeid

Den nye studieplanen for ppu i scenekunst dekkjer nå alle scenekunstutdanningane på KHiO og tilbyr fordjuping i dans, teater og musikkteater/ opera. Revisjonen inneber formelt at studieprogramma ppu dans og ppu teater vert lagt ned, og at studieprogrammet ppu scenekunst blir oppretta. Ansvar for praktisk pedagogisk utdanning ligg framleis til avdeling dans.

Les også: PPU på KHiO blant de beste i landet