Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Angrepene på sivile må stoppe

Uttalelse fra rektor Marianne Skjulhaug ved Kunsthøgskolen i Oslo.

KHiO fordømmer de eskalerte krigsforbrytelsene og støtter kravet om umiddelbar våpenhvile i Palestina og Israel. Drap av sivile og brudd på folkeretten må opphøre. Alle sivile liv må beskyttes.

KHiO har kolleger, tidligere og nåværende studenter og ansatte, som opplever de pågående, grufulle krigshandlingene tett på kroppen. Kunsthøgskolen har over en periode på ti år hatt et nært samarbeid med det Internasjonale Palestinske kunstakademiet i Ramallah, fra det ble etablert i 2007 til akademiet ble en del av Universitetet i Birzeit i 2017

Vi står solidarisk med den sivile befolkningen som er rammet. Vår dypeste medfølelse går til kolleger, ansatte og studenter som er berørte.

De følgende punkter er oppdatert etter KHiOs styremøte 11.06.24:

Palestinske universiteter er hardt rammet. KHiO fordømmer ødeleggelser av utdanningsinstitusjoner i Gaza.

KHiO undersøker muligheter for å ta imot palestinske studenter og akademikere gjennom eksempelvis stipendordningene Students at risk og Scholars at risk-programmet.

KHiO støtter initiativer som opprettholder en åpen og inkluderende dialog innen vår institusjon.

KHiO vil påvirke relevante internasjonale samarbeidspartnere og nasjonale myndigheter for at den palestinske høyere utdanningssektoren gjenoppbygges og at studenter kan fullføre sine utdanninger.

KHiO har ikke institusjonelle avtaler med israelske universiteter og har ikke planer om å inngå slike.

KHiO vil gjennomgå sine innkjøpsrutiner, og så langt det er mulig hensynta regjeringens fraråding om å drive handel som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene, samt krigshandlingene i Gaza.