Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Avgangsseremoni ved IAAP i Ramallah.
Avgangsseremoni ved IAAP i Ramallah.

Kunstakademiet i Ramallah feirer 10 års suksess

20. april feirer International Art Academy - Palestine (IAAP) i Ramallah 10-års jubileum. Utenriksdepartementet har i alle disse årene støttet det som har blitt et suksessprosjekt og Kunstakademiet, med George Morgenstern i spissen, har vært ansvarlig for å etablere studieprogrammet og tildele avgangsbevis.

-Etter ti år med pionérarbeid går høyere kunstutdanning i Palestina over i en ny fase. Til høsten starter Birzeit University sitt eget bachelor program i billedkunst. Birzeits program blir basert på alt vi har gjort i de siste ti år og skal gi utdanningen sikre rammer i lang tid fremover – inklusiv lokal akkreditering og et helt nytt bygg. Så det er en dobbelthet i feiringen fordi akademiet legges ned, men vi kan også feire fordi målene som ble satt er nådd, sier George Morgenstern. Han har fulgt prosjektet siden han var konstituert dekan ved Kunstakademiet i Oslo i 2010, etter at den norske kunstneren Henrik Placht satte det hele i gang sammen med kunstnere i Ramallah. Første studentopptak var i 2007. UD har støttet med 75-100% av driftspengene, Kunstakademiet har sørget for institusjonell forankring og PACA (Palestinian Association for Contemporary Art) har gitt lokal forankring.

Se Henrik Placht hilsen på facebooksiden til International Academy of Art Palestine.

– IAAP har vært en egen, liten øy i Ramallah, et møtested for hele det lokale kunstmiljøet og et fristed med ytringsfrihet. De som arbeider og studerer her har helt ulike bakgrunner – kristne, muslimske, konservative, liberale, palestinere som har vokst opp i andre land og kommet "hjem", fra land og by – det er rett og slett en veldig stor blanding av folk på et lite sted. I tillegg kommer en strøm av utenlandske kunstnere stadig innom. Nærkontakten på akademiet skaper et spesielt og dynamisk miljø.

Godt samarbeid

IAAP har hatt mellom 12-18 bachelorstudenter per år. Det er generelt dyrt å studere på universitet i Palestina, men IAAP har vært nesten gratis takket være støtten fra UD, som har hatt stor tro på prosjektet. George Morgenstern var i 2008-2011 konstituert dekan ved Kunstakademiet i Oslo og har siden vært koordinator og prosjektleder for arbeidet i dialog med UD. Stadig flere lærere ved Kunstakademiet har tatt med studenter til Ramallah og Kunstakademiet har tatt imot utvekslingsstudenter derfra.

– Det som har gjort prosjektet vellykket er etter min mening den institusjonelle forankring og brede engasjement på KHiO, sammen med en god forståelse av partnerskapets arbeidsdeling. KHiO har spilt en rådgivende rolle og bidratt med egen ekspertise, men IAAP driver sin egen institusjon og har det siste ordet. Det har heller ikke vært uhjelp fra KHiOs side – vi har fått veldig mye ut av dette. Allerede de første årene ble Kunstakademiet i Ramallah verdenskjent, de har et utrolig internasjonalt nettverk, som vi får nyte godt av. Kunsthøgskolen i Oslo, som institusjon, har blitt synlig gjennom Ramallah – for «alle» kjenner Ramallah. Takket være partnerskapet med Ramallah har våre lærere og studenter utvidet både sine egne nettverk og fått dypere innsikt i kunstproduksjon under andre betingelser enn her hjemme.

Når akademiet nå blir en del av Birzeit University vil faktultetet ligge i et nytt bygg litt utenfor Ramallah. Siste kull i KHiOs studieprogram går ut i 2018 og skal fullføre på Birzeit, som blir vert for studentene. Våren 2018 blir siste gang avgangsdiplom fra Kunsthøgskolen i Oslo blir delt ut. Første kull ved det nye studiet på Birzeit har oppstart høsten 2017.

Internasjonal oppmerksomhet

– Det kan være utfordrende for studentene å jobbe selvstendig når det internasjonale kunstlivet har sine egne forventninger av hva palestinsk kunst skal være. Det som får oppmerksomhet rører jo den politiske situasjonen. Men vi har noen studenter som går en annen vei eller omvei, og flere har allerede fått internasjonal oppmerksomhet. Rana Samara, var avgangsstudent i 2015, hun har gått inn i palestinske flyktningeleirer og malt soverom. I Palestina er flyktningeleirer mer som bydeler, folk lever trangt og hun har stilt spørsmål ved hvordan et samliv fungerer på et slikt trangt og lytt sted. Hun mener at det viktig å vise frem hverdagslivet, i tillegg til den politiske situasjonen.

Les artikkel om Rana Samara: This artist's work isn't about the Israeli occupation. She paints Palestinian bedrooms — post-sex.

Bærekraftig utdanning

– Kunstakademiet i Ramallah har vært et pionér-prosjekt, med ny pedagogikk som lærer studentene evnen til å jobbe selvstendig og stille kritiske spørsmål. 50% av utdannelsen er selvstendig arbeid gjennom studiopraksis. Målet har vært å etablere et studieprogram for Bachelorutdanning i billedkunst, lokalt, med internasjonal standard. Dét målet er nådd. Målet om å være bærekraftig – både økonomisk og ved lokal akkreditering – har vært en kontinuerlig utfordring men kommer nå på plass med Birzeits bachelor program.

Birzeit University har startet utviklingen av et nytt fakultet for Kunst og musikk. Musikk er allerede i gang. Etter billedkunst kan et bachelorstudium i Design være klart i 2018, og et for dans og teater – Performing Arts i 2019. Universitetet vil gjerne fortsette samarbeidet med Kunsthøgskolen i Oslo. Rektor Jørn Mortensen og dekanene er interessert i å utvikle det faglige samarbeidet og diskusjonene har begynt rundt hvordan man skal samarbeide for gjensidig nytte.

– Vi på Kunstakademiet ser frem til videre samarbeid, med utveksling av studenter og lærere. For meg personlig har det vært en fantastisk anledning til å kunne bidra til noe viktig. Det er ikke så ofte man virkelig får en innvirkning og ser resultatet ganske fort. Jeg har fått tre ganger tilbake for den innsatsen jeg har gjort med å hjelpe stedet å fungere organisatorisk, økonomisk, diskusjoner om kunst med studenter.. Det har vært mange fine mennesker med store hjerter, som jeg har hatt med å gjøre. De har en liten, men enormt dedikert stab – et sjenerøst styre – denne lille øya har vært holdt oppe av en utrolig vilje. Det har vært en gave å få være med på dette, avslutter George Morgenstern.

Torsdag 20. april vil George Morgenstern og flere fra Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo delta på 10-års jubileet i Ramallah.