Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Valg av studentråd 2022

Valget er i gang! I årets valg er det fire kandidater. De vil alle fire bli valgt, men resultatet av valget vil avgjøre hvem som blir leder, nestleder og medlemmer. Les om kandidatene her.

Valget er i gang! Fristen for å stemme er 30. mai kl. 12.00.

Har du spørsmål om valget eller stemmegivning, ta kontakt med trinbrod@khio.no i god tid før fristen.

Kandidater

Vilja Askelund
Vilja Askelund, bachelor i billedkunst
Hei! Jeg håper at du ønsker å stemme på meg til studentrådet i år. De siste årene har jeg opparbeidet meg erfaring fra å jobbe med studentdemokrati på nasjonalt nivå og jeg vil gjerne bruke denne kompetansen som talerør for alle dere engasjerte studenter på khio.
Josephine Echer
Josephine Echer, master i medium- og materialbasert kunst
Det siste året har jeg vært nestleder i SU. Der har jeg opparbeidet meg erfaring som jeg ønsker å ta med meg videre i studentrådet. Mitt hovedfokus vil være å kjempe for vår tilgang til verkstedene og for å få sosiale møteplasser på KHIO.
Kainat Jawaid
Kainat Jawaid, bachelor i grafisk design og illustrasjon
Hei! Det siste året har jeg vært SU-representant for min klasse, og dette har jeg trivdes godt med, men arbeidet har også gjort at jeg har sett at det er flere ting som kunne vært bedre på skolen vår. Mine hjertesaker er studentenes trivsel, sosiale møteplasser og kvaliteten på undervisningen.
Agnes Lindvall
Agnes Lindvall, bachelor i medium- og materialbasert kunst
Jeg skal jobbe for samholdet på KHiO. Jeg vil fokusere på mer felles møteplasser for de ulike fagområdene, flere fester og arrangerte oppstartsbedrifter og avslutninger.

Praktisk informasjon

Nytt av året er at studentrådet består av fire personer – en leder, en nestleder og to rådsmedlemmer. Alle fire vil ha dedikerte oppgaver knyttet til sitt verv, og alle vervene er lønnet. Perioden for det nye studentrådet er neste studieår.

  • Alle studenter som er semesterregistrert våren 2022 har både nominasjons- og stemmerett i valget.
  • Nominasjoner må være avklart med personen som blir nominert.
  • Studenter som fullfører studiene sine våren 2022 kan ikke stille til valg.
  • Den kandidaten med flest stemmer blir leder for studentrådet, den kandidaten med nest flest stemmer blir nestleder og de to neste kandidatene blir studentrådsmedlemmer.
  • Den som blir valgt inn i studentrådet plikter å fylle sitt verv.

Tidsplan

  • Frist for å nominere kandidater er søndag 15. mai.
  • 16.–22. mai: Valgkamp
  • 23.–30. mai: Valg
  • Både nominasjoner og valget gjennomføres digitalt.

Slik nominerer du

Nominasjonsfristen utløp er 15. mai.