Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Valg av studentråd 2022

Valg av studentråd 2022

Valget er nå avsluttet og det nye Studentrådet er klart.

Nytt studentråd 2022/23 blir:

 • Leder: Kainat Jawaid
 • Nestleder: Agnes Lindvall
 • Rådsmedlemmer: Josephine Echer og Vilja Askelund

Vi gratulerer og ønsker lykke til!

Det kom totalt inn 43 stemmer, som gir en valgdeltakelse på 7,3 %.

Det nye Studentrådet starter sin periode til høsten og vil ha sin periode hele studieåret 2022/2023. De tar over stafettpinnen fra Christophe Boulmer og Pernille Øien, som har gjort en kjempejobb som leder og nestleder av Studentrådet. De blir sittende frem til sommeren.


Kandidater

Vilja Askelund
Vilja Askelund, bachelor i billedkunst
Hei! Jeg håper at du ønsker å stemme på meg til studentrådet i år. De siste årene har jeg opparbeidet meg erfaring fra å jobbe med studentdemokrati på nasjonalt nivå og jeg vil gjerne bruke denne kompetansen som talerør for alle dere engasjerte studenter på khio.
Josephine Echer
Josephine Echer, master i medium- og materialbasert kunst
Det siste året har jeg vært nestleder i SU. Der har jeg opparbeidet meg erfaring som jeg ønsker å ta med meg videre i studentrådet. Mitt hovedfokus vil være å kjempe for vår tilgang til verkstedene og for å få sosiale møteplasser på KHIO.
Kainat Jawaid
Kainat Jawaid, bachelor i grafisk design og illustrasjon
Hei! Det siste året har jeg vært SU-representant for min klasse, og dette har jeg trivdes godt med, men arbeidet har også gjort at jeg har sett at det er flere ting som kunne vært bedre på skolen vår. Mine hjertesaker er studentenes trivsel, sosiale møteplasser og kvaliteten på undervisningen.
Agnes Lindvall
Agnes Lindvall, bachelor i medium- og materialbasert kunst
Jeg skal jobbe for samholdet på KHiO. Jeg vil fokusere på mer felles møteplasser for de ulike fagområdene, flere fester og arrangerte oppstartsbedrifter og avslutninger.

Praktisk informasjon

Nytt av året er at studentrådet består av fire personer – en leder, en nestleder og to rådsmedlemmer. Alle fire vil ha dedikerte oppgaver knyttet til sitt verv, og alle vervene er lønnet. Perioden for det nye studentrådet er neste studieår.

 • Alle studenter som er semesterregistrert våren 2022 har både nominasjons- og stemmerett i valget.
 • Nominasjoner må være avklart med personen som blir nominert.
 • Studenter som fullfører studiene sine våren 2022 kan ikke stille til valg.
 • Den kandidaten med flest stemmer blir leder for studentrådet, den kandidaten med nest flest stemmer blir nestleder og de to neste kandidatene blir studentrådsmedlemmer.
 • Den som blir valgt inn i studentrådet plikter å fylle sitt verv.

Tidsplan

 • Frist for å nominere kandidater er søndag 15. mai.
 • 16.–22. mai: Valgkamp
 • 23.–30. mai: Valg
 • Både nominasjoner og valget gjennomføres digitalt.

Slik nominerer du

Nominasjonsfristen utløp er 15. mai.