Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Koronainfo

Koronainfo

www.khio.no/korona har oppdatert informasjon om koronatiltak og smittevern ved KHiO.

Regjeringa har innført nye nasjonale tiltak med virkning fra midnatt natt til onsdag 15. desember 2021, og fulgt opp med endringer 15. januar 2022.

KHiO følger opp de nasjonale smittevernstiltakene med følgende lokale tilpasninger.

Munnbind

Påbud om munnbind når en ikke kan holde en meters avstand.
Munnbind skal brukes av publikum, også i saler og gallerirom.
Det er unntak for krav om munnbind for studenter og ansatte i undervisnings- og læringssituasjoner med nødvendig ferdighetstrening for scenekunstfaga.
Last ned plakat om bruk av munnbind

Undervisning

Undervisning som kan gå digitalt, skal gå digitalt.

Undervisning med store kull/grupper, skal gå digitalt (rommene begrenser antallet). Dersom dette ikke er mulig, må det vurderes praktiske løsninger gitt begrensning på store rom (oppdeling i grupper, fordeling av fysisk undervisningstid, delt undervisning mellom Zoom og oppmøte).

Undervisningsopplegg må planlegges ut ifra smittevern.

Maks antall personer i undervisningsrom:

For å sikre minst 1 meter avstand i undervisningen, se her for en oversikt over maks antall personer i vanlige undervisningsrom (pålogging via Feide).

Studenter får informasjon om eventuelle endringer av emneansvarlig, avdeling og i timeplanene. Er du i tvil, kontakt din emneansvarlig.

Verksteder

På verkstedene er det krav om bruk av munnbind til enhver tid. Maskiner og verktøy skal rengjøres etter hver bruk. Ved kurs og undervisning bør lokalene tømmes og luftes jevnlig. Materialer må bestilles ved henvendelse til verksmester på e-post eller telefon - verksmester klargjør og legger frem bestilte materialer til avtalt tid. Hold avstand, vask hender og vis hensyn.

Arbeidsliv

Alle som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor. Det åpnes fremdeles for unntak som blir håndtert av nærmeste leder ut fra en vurdering om tjenestelige behov.

Arrangementer

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede.

Forestillinger som inngår som del av eksamen defineres ikke som offentlig arrangement. Det inviteres inn en «smalere krets» av publikummere og publikum inngår i eksamen.
På KHiO er salene små og alle publikummere er å oppfatte som nærkontakter når de er deltar på en forestilling. Dersom smittetilfeller oppstår skal alle publikummere kontaktes i ettertid.

Se også: Regler ved arrangementer innendørs og sammenkomster

Nasjonale råd og regler

På regjeringa.no finnes oppdatert oversikt over gjeldene regelverk

Nasjonale råd og regler som gjelder fra midnatt, natt til 15. desember

Arrangementer og private sammenkomster – spørsmål og svar

Fhi: Råd til universiteter, høgskoler, fagskoler og folkehøgskoler

Plakat – nasjonale råd og regler

Smittesporing

Smitte

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Se mer informasjon på fhi.no

Hvis en student/ansatt får påvist smitte henstilles det til dekan/nærmeste leder varsles så snart som mulig.

Testing

Selvtester er tilgjengelige i servicesenteret. Her kan du også hente munnbind.

Studenter er prioritert målgruppe for selvtestene. Som student kan du hente to tester og disse skal være til deg selv.

Ansatte som må være på campus har også mulighet for å hente ut selvtest.

Bestilling av time for ordinær test via SiO.

Bestilling av time for ordinær test via Oslo kommune.

Vaksine

Her finner du informasjon om hvordan du kan bestille time for vaksinering

Norsk / English