Koronainfo

Informasjon om koronatiltak og smittevern ved KHiO.

15. juni åpnet utdanningsinstitusjonene helt igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern.

Etter at alle fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner måtte stenge fysisk fra 12. mars, har de siden slutten av april gradvis åpnet opp igjen. Regjeringen mener nå at smittesituasjonen, og den øvrige gjenåpningen av samfunnet, tilsier at det er trygt å åpne universiteter, høyskoler og fagskoler igjen, så lenge de generelle smittevern-bestemmelsene overholdes. Det er derfor lagt til rette for at høstsemesteret ved KHiO skal foregå tilnærmet som normalt.

For KHiO innebærer dette at:

 • Gjennomfører planlagte aktiviteter, som for eksempel det som er igjen av eksamensavvikling, samt rydding og nullstilling frem til 26. juni
 • Verksteder er kun åpne for studenter som allerede har fått tilgang etter avtale med verksmester (oppdatert info fra verkstedene)
 • Studenter trenger ikke lenger registrere seg inn og ut, og adgangskortet fungerer nå som vanlig.
 • Avdelingene trenger ikke å melde inn studenter til adgangslisten
 • Åpningstidene er de samme

NB: Smittevernsregler  gjelder fortsatt

Huskeregler for smittevern

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst 1 meter.
 • Gi andre mulighet til å holde avstand på 1 meter, f.eks. i korridor, og når flere er i samme rom.
 • Vaske hendene jevnlig med såpe.
 • Følge gjeldende karanteneregler.
 • Være bevisst på, og unngå, de mest brukte berøringspunktene.
 • Vær bevisst på bruk av kollektivtransport, unngå rushtrafikken.

Det er viktig at smittevernsreglene overholdes. Det er en betingelse for at studenter og ansatte kan gis tilgang til campus på KHiO.

Åpningstider

Smittevern

KHiO plikter å følge nasjonale retningslinjer for smittevern. For å ivareta dette, og sikkerheten til studenter og ansatte, er det utarbeidet et viktig dokument: Prinsipper for smitteverntiltak med retningslinjer om:

 • Nasjonale føringer
 • Mottak- og adgangsprosedyre
 • Regler for opphold på campus
 • Smittevernsplan for scener, verksteder og eksamen
 • Hygienetips

Alle KHiO-studenter og ansatte plikter å lese gjennom prinsipper for smitteverntiltak før de kommer til campus.

 • Prinsipper for smitteverntiltak (norsk pdf) / Principles for Preventing Contagion (English pdf)
 • Smitteverntiltak på KHiO_opplæring for studenter (norsk pdf) / Measures for infection prevention and control_Information and training for students (English pdf)

Video med smittevernsprosedyrene ved KHiO 

Smittevern ved KHiO / Powerpoint

Contagion prevention at KHiO / Powerpoint

For studenter

KHiO semesterstart, høsten 2020

Spørsmål
Studenter skal i hovedregelen kontakte studiekonsulent. Se her for kontaktinfo til hver avdeling. (Tips: skriv studiekonsulent i søkefeltet)

Sentralbordet er åpent mandag - fredag, kl. 08.00-15.00, telefon 22 99 55 00

Helpdesk har e-post: service@khio.no

Henting av eiendeler: kontakt teamleder drift, Vidar Iversen, for avtale. E-post sendes minimum en arbeidsdag i forveien til vidar.iversen@khio.no Opplys om fullt navn, telefonnummer og avdeling, samt ønsket dag og tidspunkt for henting. Inntil 3 timer adgang kan gis i tidsrommet mandag – fredag, kl. 09.00 – 17.00.

For ansatte

HR

Ansatte på KHiO finner relevant informasjon om sitt arbeidsforhold i HR-portalen.

NB! Krever innlogging via Feide.

Fysisk oppmøte etter ferien

Følgende gjelder fra 1.8.2020:

 • Hovedregelen for ansatte er fysisk oppmøte på skolen
 • Unntak er ansatte med underliggende sykdom (bekreftet av lege)
 • Frem til 15.9.2020 er kjernetiden opphevet, jfr. utfordringene med smittevern og kollektivtransport. For å øke fleksibiliteten og der hvor tjenesten tillater det, kan konkret arbeidstid avtales med nærmeste leder (for eksempel møte klokken 10.00 -17.00).
 • Kontorlandskap: Når ansatte har sin faste arbeidsplass i kontorlandskap – og smittevernhensyn tilsier det – vil det kunne planlegges med en kombinasjon av arbeid hjemme og på KHiO (for eksempel 3 dager arbeid på KHiO og 2 dager arbeid hjemmefra). Dette avtales mellom den ansatte og nærmeste leder. Viktig at arbeidet samordnes mellom relevante seksjoner, slik at det ikke er for mange til stede samtidig i landskapet. Der det settes opp turnus, skal det skje i samarbeid med lokale tillitsvalgte.
 • Ansatte som ikke har sine faste arbeidsplasser i landskap, skal møte på KHiO, med mindre andre vesentlige grunner taler for hjemmearbeid. Dette avgjøres av nærmeste leder. Ansattes ønsker bør vektlegges.
 • Generelt for adgangen til hjemmearbeid gjelder det at ansatte har oppgaver som kan løses på kvalitativt samme nivå som ved fysisk oppmøte.
 • Unntaksvis og etter avtale med nærmeste leder, kan det ut i fra individuelle hensyn avtales ordninger fra fraviker disse prinsippene
 • Møter med mange deltakere (som krever store møterom) skal frem til høstferien, som hovedregel, gjennomføres digitalt. Det er anledning til å fravike det, hvis det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og smittevernsreglene samtidig overholdes.

30.04.2020: Retningslinjer for forlengelse av stipendiatperioden i forbindelse med at KHiO er stengt

24.04.2020: Ivaretakelse av ansatte under Korona

03.04.2020: Føring av arbeidstid i DFØ app for ansatte ved KHiO i perioden skolen er stengt pga korona

17.03.2020: Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona

Risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering

Digitale ressurser

KHiO: Anbefaling for nettbaserte verktøy for undervisning og møter

Unit: Units samling av digitale ressurser i forbindelse med undervisning/digital læring

Zoom: Pålogging med KHiO-brukernavn og passord

Teams: Brukerveiledning for å ta i bruk Teams til intern- og ekstern kommunikasjon (Microsoft)

Sikre siden: På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon

Helseråd og info fra myndigheter

15.06.2020: Åpning av universiteter, høyskoler og fagskoler

12.05.2020: Ytterligere åpning av universiteter og høyskoler (brev fra Kunnskapsdepartementet - pdf)

07.05.2020: Regjeringen utvider åpningen av universiteter, høgskoler og fagskoler (regjeringa.no)

22.04.2020: Tiltak for studenter og kunder under koronakrisen (Lånekassen, oppdatert 29.04.2020)

14.04.2020: Spørsmål og svar om koronaviruset for studenter (regjeringa.no, oppdatert 28.02.2020)

07.04.2020: Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter (regjeringa.no)

07.04.2020: Delvis åpning av høgskoler og universiteter fra 27. april (brev fra Kunnskapsdepartementet - pdf)

03.04.2020: Avstand, karantene og isolering (Folkehelseinstituttet, oppdatert 08.05.2020)

03.04.2020: 1 milliard kroner til stipend for studenter som mister inntekt (regjeringa.no)