Koronainfo

www.khio.no/korona har oppdatert informasjon om koronatiltak og smittevern ved KHiO. Her er også en videopresentasjon om smittevern som er obligatorisk for studenter og ansatte å gjøre seg kjent med før oppmøte.

Åpningstider

Det er lagt til rette for at høstsemesteret ved KHiO skal foregå tilnærmet som normalt. Her kan du finne hva som gjøres av smitteverntiltak ved KHiO, og hva som forventes av deg som ansatt og student når du er på campus.

Huskeregler for smittevern

Ved opphold på KHiO
 • Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst 1 meter.
 • Gi andre mulighet til å holde avstand på 1 meter, f.eks. i korridor, når flere er i samme rom, og under demonstrasjon av teknikker.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn en meters avstand mellom to personer benyttes munnbind og briller.
 • Bruk antibac ved inngangsdører, og når du kommer og går fra rom.
 • Bare personer som har avtalt arbeid ved KHiO, med en ansatt, kan få adgang til de delene av bygningen, som ikke er for det allmenne publikum. Disse skal få tilsendt smitteverninformasjon idet avtalen inngås. Den som har inngått avtalen har ansvar for gjestens opphold ved KHiO.
 • Følg avstandsmerking.
 • Rydd etter deg, både utstyr og søppel.
 • Kast søppel i søppelspann.
 • Arbeidsbenker, maskiner og annet utstyr som du bruker, skal rengjøres før og etter bruk, så langt det lar seg gjøre. Verksmester og dekan vil gi instruks om dette.
 • Studenten skal ha personlig verneutstyr (der det er behov for dette), som ikke deles med andre, og personlig smittevernutstyr.
 • På verksted skal munnbind brukes som anvist av verksmester, for å hindre smittespredning via utstyr og verktøy.
 • Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol.
 • Gjeldende studentreglementet gjelder.

Oppslag i rom / engelsk

Det er viktig at smittevernsreglene overholdes. Det er en betingelse for at studenter og ansatte fortsatt kan gis tilgang til campus på KHiO.

Presentasjon om smittevern

Alle ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med smittevernsprosedyrene beskrevet i videopresentasjonen under. NB: For å få tilgang til presentasjonen må du ha KHiO-brukernavn og passord. 

Presentasjon om smittevern (norsk) / PDF-versjon av presentasjonen

Presentation on contagion prevention (English)

Smittevernsprosedyrene ved KHiO (pdf)

For studenter

Hva skjer denne uken? Oppdatert info fra verkstedet.

KHiO semesterstart, høsten 2020

Spørsmål
 • Studenter skal i hovedregelen kontakte studiekonsulent. Se her for kontaktinfo til hver avdeling. (Tips: skriv studiekonsulent i søkefeltet)
 • Sentralbordet er åpent mandag - fredag, kl. 08.00-15.00, telefon 22 99 55 00
 • Helpdesk har e-post: service@khio.no

For ansatte

Arrangementer og eksterne

Galleri og scener: Maksantall på scenene og smittevernsansvarlig på sceneteknisk.

Maks antall personer i undervisningsrom

For å sikre minst 1 meter avstand er det for ulike undervisningsrom satt et maks antall personer.

HR

Ansatte på KHiO finner relevant informasjon om sitt arbeidsforhold i HR-portalen.

NB! Krever innlogging via Feide.

Fysisk oppmøte for ansatte

Følgende gjelder fra 03.09.2020:

 • I løpet av sommerferien har smittesituasjonen i Norge endret seg. Myndighetene har kommet med anbefalinger om at hjemmekontor fortsatt bør være mulig for å forhindre smitteutbrudd, særlig i de store byene der arbeidstakerne er mer avhengig av kollektivtransport. På denne bakgrunn gjelder følgende retningslinjer for ansatte ved KHiO inntil videre:
 • Smittevernstiltak kan komme til å vare hele studieåret, og det er derfor vesentlig å sikre fleksible ordninger som kan tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene og den generelle smittesituasjonen i samfunnet.Inntil videre gjelder at ansatt og leder finner fleksible, og der det er mulig, langsiktige løsninger, som både ivaretar utførelsen av arbeidsoppgaver og et forsvarlig smittevern. Ansattes behov bør vektlegges, under de forutsetning for hjemmekontor som nevnes under.
 • Generelt for adgangen til hjemmearbeid gjelder det at ansatte har oppgaver som kan løses på kvalitativt samme nivå som ved fysisk oppmøte.
 • Frem til 31.12.2020 er kjernetiden opphevet, jfr. utfordringene med smittevern og kollektivtransport. For å øke fleksibiliteten og der hvor tjenesten tillater det, kan konkret arbeidstid avtales med nærmeste leder (for eksempel møte klokken 10.00 -17.45).
 • Gjeldende regler i arbeidslivet gjelder fortsatt, som krav om sykemelding ved sykefravær.
 • Møter med mange deltakere (som krever store møterom) skal inntil videre, som hovedregel, gjennomføres digitalt. Det er anledning til å fravike det, hvis det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og smittevernreglene samtidig overholdes.

14.08.2020: Info til ansatte som pendler fra utlandet

30.04.2020: Retningslinjer for forlengelse av stipendiatperioden i forbindelse med at KHiO er stengt

24.04.2020: Ivaretakelse av ansatte under Korona

03.04.2020: Føring av arbeidstid i DFØ app for ansatte ved KHiO i perioden skolen er stengt pga korona

17.03.2020: Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona

Risikovurdering

Kartlegging og risikovurdering

Studiereiser

Rektor og direktør har besluttet at det ikke kan gjennomføres studieturer til utlandet dette semesteret. Studieturer innenlands kan gjennomføres dersom det generelle smittetrykket i samfunnet er lavt og man er nøye på smittevern.

Alle studieturer skal godkjennes av dekan. En studietur skal ha en ansvarlig arrangør og en ansvarlig for smittevern. Dette kan være samme person og skal være en ansatt. Studieturen bør ha et klart og tydelig faglig formål som tilfører utdannelsen høyere kvalitet. Rene sosiale turer kan ikke gjennomføres.

Ansvarlig arrangør skal lage en deltakerliste med navn og kontaktinformasjon til bruk for eventuell smittesporing: 

Skjema for godkjenning av studietur