Koronainfo

www.khio.no/korona har oppdatert informasjon om koronatiltak og smittevern ved KHiO. 

English version

Gratis selvtest covid-19


Som en del av et screening-opplegg fra helsemyndighetene tilbys gratis selvtest til studenter og ansatte som oppholder seg på KHiO. Selvtesten skal gjennomføres hjemme. Hensikten med selvtestingen er å avdekke eventuell smitte og å redusere smittespredning.

Det er viktig å merke seg at testen tilbys til ansatte og studenter som ikke har symptomer på Covid-19. Dersom du har symptomer på Covid-19 skal du ikke hente selvtest på studiestedet, men bestille testing på vanlig måte.

Testsettet kan hentes i resepsjonen alle hverdager fra og med onsdag 28 april i tidsrommet 09:00 – 15:00. For å få utdelt testsettet må du framvise legitimasjon.

Det er anbefalt å ta to tester i uken og hvert testsettet inneholder to tester.

Selvtesten er enkel å bruke. I testpakken ligger det en instruksjon både på engelsk og norsk. Det er viktig at du følger alle anvisninger om hvordan du tar testen og hva du skal gjøre hvis testen er positiv. Hvis testen er positiv, skal du i tillegg til å følge instruksjon i testsettet, også melde fra til dekan om du er student og til dekan/seksjonssjef om du er ansatt.

Du kan hente ny test etter en uke.


9. april:
Stengt campus får store konsekvenser og det er derfor besluttet ytterligere åpning av campus.

Fra mandag 12. april gjelder følgende:

Digital undervisning er hovedregel, men det gis unntak for ferdighetstrening nødvendig for å ivareta progresjon. Dekan vurderer når det kan gis unntak. All fysisk undervisning må gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Studenter og ansatte får nærmere informasjon fra avdelingene om hvilken og hvordan undervisning kan gjennomføres.
Arbeidsplasser, verksteder, scener, studioer og atelier åpnes for studentenes eget arbeid og øving som må gjøres på campus med de smittevernregler som gjelder.

Biblioteket er kun åpent for utlån og innlevering av bøker.

Det er fortsatt påbud om hjemmekontor for ansatte og stipendiater som kan.

Ordningen med tilsynsvakter videreføres. Tilsynsvaktene gir tilbakemelding om at smittevernreglene følges av mange, men det er noen unntak. Ved inngangen til påsken var det nødvendig å stenge med kort varsel pga flere smittetilfeller, for å hindre større smittespredning.

Det er viktig at alle følger smittevernreglene. Ved å følge regler for avstand, bruk av munnbind osv, så bidrar du til å begrense smittespredning og øker sjansen for at KHiO kan holde åpent.

Husk:

 • Hold avstand og bruk munnbind i fellesarealer og når det ikke er mulig å holde 2 meter avstand
 • Hvis du føler deg dårlig, hold deg hjemme og test deg for covid-19.
 • Gi beskjed til dekan/leder hvis du tester positivt for covid-19. Da kan vi raskere bidra til å begrense smittespredning.
 • Registrer deg ved å bruke QR-kodene. Det bidrar til lettere smittesporing, begrenser sjansen for smitteutbrudd og at KHiO må stenge ned.

Vi ser fram til at alle ansatte og studenter kan møtes på KHiO igjen, men akkurat nå må tilstedeværelsen begrenses så mye som mulig. Ikke bruk skolen til sosiale treff i denne fasen.

Smittevern på KHiO

QR-kode ved bruk av campus


KHiO har tatt i bruk QR-koder for bedre oversikt over hvem som har vært i ulike rom som brukes ved evt smittesporing. For ansatte og studenter er det tilstrekkelig å registrere seg en gang per rom. Første gang registreringsløsningen brukes må man logge på office365. Romnummer må fylles inn før rom-registrering sendes inn. Romnummer står på døren. Alle data slettes etter 10 dager.

Hvis QR-kode ikke kan benyttes, kan informasjon leveres til Servicesenteret, med dato, navn, telefonnummer og hvilke rom det gjelder (inkl. romnummer). Servicesenteret vil sørge for registrering. Informasjonen leveres fysisk i resepsjonen eller sendes per e-post til service@khio.no.

Regler ved opphold på campus
 • I Oslo er det påbud om munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan opprettholde minst to meter avstand. For studenter og ansatte innebærer det at alle skal bruke munnbind i KHiOs lokaler når man beveger seg rundt, men kan tas av når er på plass på egen arbeidsplass eller lignende og avstandskravet er ivaretatt. NB: På de fleste verksteder må det fortsatt brukes munnbind når du er kommet dit du skal.
 • I kantina skal det brukes munnbind for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst to meter.
 • Gi andre mulighet til å holde avstand på to meter, f.eks. i korridor, når flere er i samme rom, og under demonstrasjon av teknikker.
 • I arbeidssituasjoner som krever mindre enn en meters avstand mellom to personer benyttes munnbind og briller.
 • Bruk antibac ved inngangsdører, og når du kommer og går fra rom.
 • Bare personer som har avtalt arbeid ved KHiO, med en ansatt, kan få adgang til de delene av bygningen, som ikke er for det allmenne publikum. Disse skal få tilsendt smitteverninformasjon idet avtalen inngås. Den som har inngått avtalen har ansvar for gjestens opphold ved KHiO.
 • Følg avstandsmerking.
 • Rydd etter deg, både utstyr og søppel.
 • Kast søppel i søppelspann.
 • Arbeidsbenker, maskiner og annet utstyr som du bruker, skal rengjøres før og etter bruk, så langt det lar seg gjøre. Verksmester og dekan vil gi instruks om dette.
 • Studenten skal ha personlig verneutstyr (der det er behov for dette), som ikke deles med andre, og personlig smittevernutstyr.
 • På verksted skal munnbind brukes som anvist av verksmester, for å hindre smittespredning via utstyr og verktøy.
 • Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol.
 • Gjeldende studentreglement gjelder.

Servicesenter

Besøkere bes om å holde minst to meter avstand til medarbeidere ved fysisk oppmøte. Ingen tillates bak skrankene eller på fotorommet, unntatt de som betjener dem.

Resepsjonen er åpen, men uten ekstravakt om kvelden.

Det er ingen fast tilstedeværelse for IT i Servicesenteret. Bistand som krever fysisk oppmøte kan avtales på forhånd via e-post til service@khio.no.

Drift betjener Servicesenteret deler av dagen. Bistand utover dette kan avtales via e-post til service@khio.no

Utstyrslager

Lån av utstyr må avtales på forhånd med Tom Trøbråten eller Kaja Glenne Lund via e-post eller telefon. 

Utstyr må hentes og leveres tilbake utenfor Utstyrslageret. Utstyrslageret holder fysisk stengt for alle unntatt de medarbeidere som betjener det.

Ingen bistand eller 1-til-1-oppæring kan gis dersom ikke to meter fysisk avstand kan overholdes.

Renhold

Medarbeidere i renholdsteamet henger opp skilt på dører til områdene de vasker. Studenter og ansatte bes om å vente utenfor disse arealer til renholdet er ferdig, og ellers holde minst to meters avstand til alle renholdere.


NB
: Det er viktig at smittevernsreglene overholdes. Det er en betingelse for at studenter og ansatte fortsatt kan gis tilgang til campus på KHiO.

Tiltak ved smitte

Hvis en student/ansatt får påvist smitte skal det varsles til dekan/nærmeste leder så snart som mulig, som melder videre til seksjonsjef for virksomhetsstyring, Pål Stephensen.

Videre skjer dette ved påvist smitte:

 • Smittevernsmyndighetene setter den smittede i karantene og iverksetter smittesporing for å hindre at smitten sprer seg.
 • Studenter og ansatte som har vært i nærkontakt med den som er smittet, blir kontaktet direkte av smittevernsmyndighetene for testing og informasjon om karantene. 
 • Smittevernsmyndighetene vurderer behov for tiltak som er nødvendig for å hindre at smitten sprer seg og gir råd til KHiO om dette. En evt. stengning av hele eller deler av KHiO, vil skje i samråd mellom smittevernsmyndighetene og KHiO.

Undervisning og arrangementer

Arrangementer og eksterne gjester

Se oppdaterte smittevernstiltak for Oslo kommune.

Forestillinger, utstillinger og andre aktiviteter som er en del av utdanningen og grunnlaget for at studenter og stipendiater skal oppnå sine læringsmål, er en del av utdanningsvirksomheten og regnes ikke som arrangement som omfattes av forbud mot arrangement. Disse kan gjennomføres med de smittevernreglene som gjelder på KHiO, men de kan ikke være åpne for eksternt publikum. Det er kun få fagfeller fra fagmiljøet som kan unntaksvis inviteres inn. Dette må godkjennes av nærmeste leder.

Andre innendørs arrangementer på KHiO kan ikke gjennomføres fysisk. Digitale arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som planlagt.

Når det gjelder undervisning på KHiO, så er den planlagt slik at avstandskrav på minst to meter er ivaretatt. I situasjoner hvor det ikke er mulig å overholde avstandskravet, skal det brukes munnbind. De nye smittevernstiltakene gjør ikke at det er behov for å justere undervisning.

Smittevern på galleri og scene: 

Scenene har et fast antall plasser til scene/sal. Disse skal ikke overskrides uten etter avtale med smittevernsansvarlig. Dette gjelder all aktivitet på scenene, både undervisningssituasjoner og arrangementer/prøver og visninger.

Retningslinjer og beskrivelser av maksantall på galleri og scene.

Maks antall personer i undervisningsrom

For å sikre minst to meter avstand er det for ulike undervisningsrom satt et maks antall personer.

Maksantallet er beregnet ut i fra rommets størrelse og møblering. Dette betyr at hele rommet må tas i bruk. Lærer som er ansvarlig for undervisningen må påse minst to meters avstand. 

Se TimeEdit for oversikt over undervisningsrom ved KHiO og maks antall personer (pålogging med Feide). 

Avstand og evt. unntak i faglige situasjoner

Universiteter og høyskoler som underviser i kunstfag må følge de generelle smittevernrådene og opprettholde kontaktreduserende tiltak, inkludert å holde en meters avstand til andre personer. Ved gjennomføring av forestillinger, kulturaktiviteter eller andre arrangementer kan avstandskravet for utøvende kunstnere fravikes ihht §13 i covid-19-forskriften. 

For øvrig må gjeldende bestemmelser for arrangementer følges. Under forberedende øvelser anbefales det at avstand opprettholdes så langt det er mulig, og at man tilstreber å begrense antall personer som har nærkontakt.

Rutiner for avstand i undervisningssituasjoner og unntak fra avstandskravet om 1 meter

Informasjon fra verkstedene

NB: I perioden fram til påske er det ikke mulig å få personlig assistanse i verkstedene

Verkstedene oppdaterer ukentlig med informasjon om kurs og undervisning, og hvordan du skal forholde deg til smittevern ved bruk av utstyr og maskiner. Munnbind er påbudt ved de fleste verksteder.

Studiereiser

Rektor og direktør har besluttet at det ikke kan gjennomføres studieturer til utlandet dette semesteret. Studieturer innenlands kan gjennomføres dersom det generelle smittetrykket i samfunnet er lavt og man er nøye på smittevern.

Alle studieturer skal godkjennes av dekan. En studietur skal ha en ansvarlig arrangør og en ansvarlig for smittevern. Dette kan være samme person og skal være en ansatt. Studieturen bør ha et klart og tydelig faglig formål som tilfører utdannelsen høyere kvalitet. Rene sosiale turer kan ikke gjennomføres.

Ansvarlig arrangør skal lage en deltakerliste med navn og kontaktinformasjon til bruk for eventuell smittesporing: 

Skjema for godkjenning av studietur

For ansatte

HR-info (innreise, pendling, etc)

Nye regler for innreise til Norge som også gjelder norske statsborgere 

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Se informasjon her om registrering av innreise til Norge.

Testplikt for reisende til Norge 


Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Ansatte på KHiO finner relevant informasjon om sitt arbeidsforhold i HR-portalenNB! Krever innlogging via Feide.

06.11.2020: For pendlereEndringer i karanteneregler / Change in quarantine duty

30.04.2020: Retningslinjer for forlengelse av stipendiatperioden i forbindelse med at KHiO er stengt

24.04.2020: Ivaretakelse av ansatte under Korona

03.04.2020: Føring av arbeidstid i DFØ app for ansatte ved KHiO i perioden skolen er stengt pga korona

17.03.2020: Permisjonsordninger for ansatte på KHiO i forbindelse med korona

Fysisk tilstedeværelse/hjemmekontorOrdning med hjemmekontor praktiseres som før jul. Alle møter bør gjennomføres digitalt, via Teams eller Zoom. 

Informasjon om utstyr, og tilbud og retningslinjer ved hjemmekontor.

28.10.20 Nye retningslinjer for ansattes fysiske oppmøte

I løpet av høsten har smittesituasjonen i Norge endret seg til det verre. Myndighetene har per 26. oktober innført strengere tiltak, som blant annet omfatter påbud om hjemmekontor, der det er praktisk mulig.

På denne bakgrunn gjelder følgende retningslinjer for ansatte ved KHiO inntil videre:

 • Det er vesentlig å sikre fleksible ordninger som kan tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene og den generelle smittesituasjonen i samfunnet.
 • Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken skal ha hjemmekontor. 
 • Kunsthøgskolens ansatte har ulik type arbeid, og nytt påbud fra regjeringen (punktet over) skal ses i lys av dette. Ansatt og leder skal gjennom avtale finne praktiske, fleksible, og der det er mulig, langsiktige løsninger, som både ivaretar utførelsen av arbeidsoppgaver, et forsvarlig arbeidsmiljø og et forsvarlig smittevern. Ansattes behov bør vektlegges, under de forutsetning for hjemmekontor som nevnes under.
 • Generelt for adgangen til hjemmearbeid gjelder det at ansatte har oppgaver som kan løses på kvalitativt samme nivå som ved fysisk oppmøte.
 • Frem til 31.12.2020 er kjernetiden opphevet, jfr. utfordringene med smittevern og kollektivtransport. For å øke fleksibiliteten og der hvor tjenesten tillater det, kan konkret arbeidstid avtales med nærmeste leder (for eksempel møte klokken 10.00 -17.00).
 • Gjeldende regler i arbeidslivet gjelder fortsatt, som krav om sykemelding ved sykefravær.
 • Møter med mange deltakere (som krever store møterom) skal inntil videre, som hovedregel, gjennomføres digitalt. Det er anledning til å fravike det, hvis det er mulig å gjennomføre møtet med fysisk oppmøte og smittevernreglene samtidig overholdes.

Ressurser

FHIs råd for universiteter og høyskoler

Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Her presenteres råd om tiltak som kan benyttes for å begrense smittespredning.

Åpningstider