Viktig informasjon om utveksling våren 2021

Koronasituasjonen fører til usikkerhet i alle land. Etter nøye vurdering har KHiO likevel kommet frem til at det kan være mulig å dra på utveksling våren 2021, men med begrensninger:

Er du i en risikogruppe, skal du ikke dra på utveksling.


Det settes begrensninger for hvor du kan dra på utveksling

Du må være forberedt på:

 • at oppholdet ikke blir noe av fordi:
  • vertsinstitusjon likevel ikke tar imot studenter
  • vertslandet stenger grensen for innreise
  • kriteriene for avbrudd oppfylles før avreise
  • landet er rødt ved avreise, og avreise utsettes for lenge
  • andre, uforutsette grunner
 • at smittesituasjonen kan endre seg raskt
 • at deler av undervisningen vil bli avholdt online
 • at du må i karantene ved ankomst
 • at du må i karantene ved retur til Norge
 • å sette deg grundig inn i landets regler for ankomst, smittesituasjon, regler og begrensninger og helsevesen
 • å sette deg grundig inn i din forsikring
 • at du må booke fleksible og dermed dyrere billetter

Ditt utvekslingsopphold kan bli avbrutt og du må reise hjem

 • Et utvekslingsopphold skal avbrytes hvis:
  • Utenriksdepartementet eller andre norske myndigheter oppfordrer norske borgere om å returnere til Norge.
   • Dette gjelder også hvis studenten er utenlandsk statsborger.
   • Men ikke nødvendigvis hvis studenten er statsborger i vertslandet.
 • Et utvekslingsopphold kan avbrytes hvis:
  • Covid-19-situasjonen forverrer seg vesentlig ved vertsinstitusjon eller i vertsland.
  • Undervisningstilbudet ved vertsinstitusjonen forverrer seg vesentlig.
  • Andre tungtveiende grunner oppstår.
 • KHiO avgjør om et utvekslingsopphold skal avbrytes.

Hvis oppholdet avbrytes

 • Hver enkelt student skal ha en samtale før avreise hvor vi ser på hvordan normal studieprogresjon kan sikres i tilfelle avbrudd.
 • Hvis KHiO avbryter oppholdet, skal KHiO så langt som mulig gi deg tilbud om å fullføre semesteret ved KHiO og få dine studiepoeng hos oss. Vi kan imidlertid ikke garantere dette.

Annet