Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Transactional Aesthetics, – and so can you!

Stipendiat Ida Falck Øiens doktorgradsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Transactional Aesthetics undersøker dynamikken mellom menneske og plagg ved å se på verdioverføringen som foregår gjennom ulike transaksjoner. For å forstå mekanismene bak de mange plaggenes ulike levetid i garderoben,  undersøker jeg måten de kom dit på. Kan selve måten plaggene havnet i garderoben, påvirke den bevisste og ubevisste følelsesmessige relasjonen som eieren har til plaggene sine? Hvordan kan kunnskap om dette feltet berike og peke ut nye retninger for design av, med og om klær i dag, eksemplifisert gjennom arbeidet med et klesmerke I Norge I perioden 2018 til 2021?

 

Etter ti år som en liten aktør I et etterhvert overfylt klesmarked, ser jeg en økende manipulering av konsumenter, fasilitert av ny teknologi mens vi nærmer oss et vippepunkt for klima og miljø, som motivasjon til å se nærmere på designerens mulige rolle i fremtidens motesystem. Klesindustrien er den nest største forurenseren I verden i dag. Mote er for øvrig mer enn de faktiske plaggene eller tilbehøret som produseres; den er et sosialt fenomen, opplevelsesbasert og sammensatt lagvis av kultur og kommers. Motens selvkarakteristikk som besatt av det nye kan muligens gi gode forutsetninger for å forandre bruk av materielle og menneskelige ressurser, – men da på alternative og overraskende premisser.

 

Gjennom 3 år som stipendiat undersøker jeg transaksjon versus bruk gjennom en serie med tester og kunstneriske grep i parallelle prosesser som gjensidig skal berike hverandre, blant annet; 1) bruk av etnografiske strategier, som wardrobe studies, intervju- og feltarbeide; 2) et nært samarbeide med et klesmerke for å utvikle plagg som kan innsettes som respons på funn ved intervjuene; 3) drift av en klesbutikk der jeg inviterer gjester til å delta i eksperimenter med transaksjonsmekanismer. Disse tiltakene blir utført i samarbeidsbasert praksis, der folk fra ulike felt inviteres inn for å bli med og tenke rundt kleshandel for å skape et alternativ til motefeltets industri-standard i fremtiden.

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Transactional Aesthetics – and so can you!
Prosjektleder
  • Ida Falck Øien
    Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Design
Resultater
  1. Ida Falck Øien: Transactional aesthetics - and so can you (2022). Doktorgradsavhandling. Mer info