Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

The empty heart disease

The empty heart disease

Prosjektleder: Nils Harald Sødal

Vitenskapelig sammendrag

Empty heart desease er et forskningsprosjekt som tar for seg unge sangeres evne til å ta eierskap til egen kunstneriske utvikling og læring. Prosjektet munner ut i en større tverrfaglig konferanse på KHiO 25. mars 2023 hvor lærings- og undervisningsmodeller i sangundervisningen utforskes med sikte på å utvikle strategier som kan hjelpe unge kunstnere til å utvikle kontakt med egne kunstneriske impulser og kreative energi.

Konferansen er et samarbeid med Universitetet i Agder og bygger videre på et flere for-prosjekter som gjennomføres høsten 2022. Tema for konferansen er eierskap til eget kunstneriske uttrykk.

Å utvikle en egen estetisk signatur og en unik kunstnerisk stemme fundert i egen personlighet og skaperglede er av avgjørende betydning for å lykkes som kunstner. Utfordringen er å finne konkrete verktøy som kan bringe kunstnere nærmere sin særegne kreativitet og skapende fantasi, både i fremførelsessituasjoner og i sitt daglige arbeid

Det presset som unge kunstnere opplever i dag gjør at det er fort gjort å falle ut av seg selv og miste sitt fotfeste som menneske og kunstner. Mange sitter igjen med en følelse av at man kun har en verdi i kraft av det man presterer, ikke i kraft av å bare være seg selv. Samtidig forventes det at en moden kunstner skal ha en klar egensignatur, et personlig fingeravtrykk på sitt kunstnerskap. Som regel forutsettes det at en slik form for eierskap utvikles naturlig gjennom studieløpet, men dette er sjeldent tilfelle. Man trenger derfor klare strategier som kan hjelpe unge kunstnere til å utvikle kontakt med egne kunstneriske impulser og kreative energi, skaperkraft og uttrykksglede.

På et dypere plan handler eierskap om selvbemektigelse, det å utvikle en fundamental selvopplevelse som innebærer en erfart kontakt med eget vesen, sinn, kropp og kunstneriske skaperkraft. Det å være forankret i seg selv på denne måten er helt avgjørende når det gjelder psykologisk bærekraft og robusthet. Innenfor psykologifaget kalles dette resiliens.

Vår konferanse har dermed et todelt fokus:

1. Utforskning av metoder, strategier og kunstneriske innganger som kan bidra til å utvikle unge kunstneres eierskap til eget kunstneriske uttrykk koblet opp mot øving, konsert og forestillinger.

2. I tillegg ønsker vi på denne konferansen å rette søkelyset mot unge menneskers psykologiske og mentale helse og det som går på utvikling av det hele mennesket.

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Empty Heart Disease
Prosjektleder
 • Solveig Kringlebotn
  Kunsthøgskolen i Oslo
Prosjektdeltakere
 • Benedikte Sofie Ribe
  Universitetet i Agder
 • Nils Harald Sødal
  Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Operahøgskolen
Finansiering
 • Kunsthøgskolen i Oslo
Totalbudsjett 70 000,00 NOK
Resultater
 1. Solveig Kringlebotn, Benedikte Sofie Ribe & Nils Harald Sødal: Empty Heart Disease – underprosjekt: Sluttrapport (2022). Faglig foredrag. Mer info