Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

SPRIK - Opera møter hip-hop

Prosjektleder: Solveig Kringlebotn

Vitenskapelig sammendrag

Vi ønsker i dette prosjektet å utfordre stivnede praksiser og ideer knyttet til opera ved å la operaformen utfordres av et folkelig, dynamisk og virkelighetsnært kulturuttrykk, nemlig hiphop og breakdance. Uttrykksformen står i en åpen dialog med stadig oppdaterte trender og speiler mentalitetssvingninger og kulturelle nyorienteringer som er i konstant bevegelse. Dermed ser vi for oss at det å sammenstille opera med hiphop kan virke vitaliserende og fornyende på en operaform som sliter med å finne sin plass i samtiden.

  Forestillingen bygges rundt den 23 år gamle danseren "Sathie" Sivamohan, fersk Norgesmester i breaking. Hun vokste opp i Groruddalen i krysspresset mellom forventninger fra familien på den ene siden og forventingene fra venner i nærmiljøet på den andre siden, en situasjon som veldig mange unge i det moderne Norge opplever og som gjør denne tematikken hyperaktuell. Samtidig påligger det KHiO som institusjon å forsøke å rekruttere bredere og mer mangfoldig enn det vi gjør i dag, og vi tror at dette prosjektet kan bidra til dette.

 

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel SPRIK - Opera møter hip-hop
Prosjektleder Solveig Kringlebotn
Kunsthøgskolen i Oslo
Prosjektdeltakere

Nils Harald Sødal
Kunsthøgskolen i Oslo

Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Operahøgskolen