Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Romansen i nye former

Romansen i nye former

Prosjektleder: Toril Carlsen

Vitenskapelig sammendrag

Mange vil hevde at romansen er en historisk foreldet kunstform uten appell til det moderne mennesket. Uansett er det et faktum at man i dag stadig sjeldnere hører romanser fremført i en konsertsammenheng. I dette prosjektet utforskes ulike kunstneriske grep som kan bidra til å revitalisere og aktualisere romansen som kunstform. Blant annet vil vi trekke inn dramaturgiske elementer fra scenekunsten for å levendegjøre en kunstform som har stivnet litt i sin egen form. I tillegg vil vi utforske mulighetene for kreativ bruk av ny teknologi for å forsøke å gjøre romansen mer dagsaktuell og dermed lettere få innpass på strømmetjenester og andre digitale plattformer som formilder musikk til et yngre publikum.

Den overordnede målsetningen er altså å se på romanseformen med nye øyne og gi den en mer oppdatert innpakning ved å trekke inn elementer fra andre kunstarter. Det å sette romansen i dialog med andre kulturelle uttrykksformer tror vi kan bidra til å gjøre den mer konvertibel inn mot det moderne samfunn og øke interessen for en kunstform som de senere år har havnet litt i den kulturelle bakevje.

Prosjektet er et samarbeid med Norge Musikkhøgskole, Universitetet i Agder og Operahøgskolen. Arbeidet vil munne ut i en workshop 26.01 2023 og blir en del av Kunstnerisk forskningsuke ved KHiO på nyåret. 

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Romansen i nye former
Prosjektleder
 • Toril Carlsen
  Kunsthøgskolen i Oslo
Prosjektdeltakere
 • Ann Helen Moen
  Norges musikkhøgskole
 • Benedikte Sofie Ribe
  Universitetet i Agder
 • Nils Harald Sødal
  Kunsthøgskolen i Oslo
 • Anna Elisabet Einarsson
  Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Avsluttet
Avdeling Operahøgskolen
Tilknyttede prosjekter
 1. Forskningsseminar og workshop med Anne Sofie von Otter