Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Glemte norske operaer

Prosjektleder: Toril Carlsen

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Store deler av norsk musikkhistorie er ikke kjent for dagens publikum. Særlig gjelder dette norsk romantisk operamusikk rundt forrige århundreskiftet. Av ulike årsaker har mange av disse verkene forsvunnet ned i en skuff.  Disse verkene er en del av norsk kulturarv, og ideen med dette prosjektet er å trekke verkene frem i lyset og gjøre notematerialet tilgjengelig for allmenheten. Dette krever at notematerialet gjøres så brukervennlig at stoffet kan bli spilt og sunget uten for store omkostninger.

Ved siden av at dette har historisk verdi tror vi også at noen av disse verkene kan gi impulser inn mot dagens musikdramatiske diskurs og på den måten bidra til å revitalisere samtidsmusikalske praksiser innenfor moderne musikkteater. Som et ledd i dette arbeidet vil Operahøgskolen det neste året stå for verdenspremierer på fire norske operaer som aldri før er fremført.

Kontekst

Vårt prosjekt relaterer seg faglig til musikkvitenskap og musikkhistorie, men også til samtidsmusikk og moderne musikkdramatikk. Vi tror at å gripe tilbake til senromantiske verk skrevet i en tid da opera som kunstform var på sitt mest populære, kan tilføre nye impulser når det gjelder å skrive musikk for scenen i dag. Å gripe tilbake kan vise seg å være fornyende.

Prosjektet er et samarbeid mellom Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo og Foreningen Norges musikkdramatiske arv representert ved Terje Boye Hansen og Jørn Fossheim.

Arbeidsmetode og aktiviteter

Følgende ressurspersoner tilknyttet det norske musikk- og kunstmiljøet vil inngå som samarbeidspartnere i vårt prosjekt.

Trond Olav Svendsen: historiker, forfatter og nettredaktør.

Terje Boye Hansen: foreningsleder, musikkgransker og noteskriver.

Frode Olsen: bass-sanger og tekst/libretto-ansvarlig.

Jan-Bjørnar Sture: opera-repetitør.

Jørn Fossheim: pianist, dirigent og noteskriver.

Torodd Wigum: dirigent og kommunikasjonsansvarlig

De to operaene av Sigwardt Aspestrand vil bli fremført i Drammen Teater 18. September 2022. Jørn Fossheim dirigerer Drammen by-orkester på begge forestillingene.

  Operaen av Gerhard Schjeldrerup vil bli fremført på hovedscenen på KHiO 29. og 30. april 2023. For denne produksjonen er Barratt Dues Symfoniorkestser og Barratt Dues kammerkor engasjert.

 Solister ved alle fremførelsene er Operahøgskolens studenter. Terje Boye Hansen og Jørn Fossheim vil bistå når det gjelder innstudering og klargjøring av partitur.

Resultat, dokumentasjon og refleksjon

Prosjektet vil dokumenteres med video og lydopptak av forestillingene og målet vårt er å gjøre det ferdige resultatet tilgjengelige for almennheten. Opptakene vil suppleres med intervjuer av sangerne, musikerne, dirigentene, regissørene i tillegg til representanter fra FNMA. Dekan Anna Einarsson og musikkgransker og dirigent Terje Boye Hansen vil redegjøre for prosessen med disse verkene, fra det å hente verkene ut fra nedstøvede arkiv til en fullverdig fremførelse

Institusjonstilknytning

Prosjektet er knyttet til Operahøgskolen, Barratt Due, Drammen Teater og FNMA som har forgreninger inn i tunge norske kunstinstitusjoner som bl.a. Den Norske Opera & Ballett.

 

Fakta om prosjektet

Prosjekttittel Glemte norske operaer
Prosjektleder Toril Carlsen
Kunsthøgskolen i Oslo
Startdato
Sluttdato
Prosjektstatus Aktivt
Avdeling Operahøgskolen

Tilknyttede arrangementer