Forelesning

Ane Thon Knutsen foran sin installasjon The Mark on the Wall i overlyssalen i Kunstnernes Hus. Foto: Ylva Greni Gulbrandsen
Ane Thon Knutsen foran sin installasjon The Mark on the Wall i overlyssalen i Kunstnernes Hus. Foto: Ylva Greni Gulbrandsen

Earlynerd med Ane Thon Knutsen på Grafill

Gikk du glipp av Ane Thon Knutsens presentasjon under disputasen 18. juni? 17. oktober presenterer hun sitt doktorgradsarbeidet på Grafill. Her tar hun for seg metoder, prosess, resultater og analyser av Virginia Woolfs designarbeid. Presentasjonen gir et godt innblikk i hvordan en praksisbasert doktorgrad forløper, der utøvelse står i sentrum.

I stipendiatprosjektet «En egen trykkpresse» har Ane Thon Knutsen forsket på Virginia Woolf og vendingen i hennes forfatterskap da hun ble sin egen grafisk designer og begynte å trykke og gi ut bøker på eget forlag. Thon Knutsen jobber som Woolf med setting av løse typer, og har forsket gjennom grafiske adaptasjoner av den første novellen Virginia Woolf trykket og publiserte på eget forlag, The Mark on The Wall (1917). Denne novellen ble skrevet mens Virginia Woolf lærte seg selv å sette bly, og er i alle sine aspekter et resultat av en forfatter dypt involvert i bokens tilblivelse.

Hovedverket var en installasjonen satt med løse typer hvor The Mark on The Wall er gjengitt i sin helhet på 1837 A3-trykk, plasspesifikt til overlysialen på Kunstnernes Hus. Installasjonen var en demonstrasjon av hvordan setting og trykking påvirker tanken og skriften. Resultatet viser at det ikke er ånden, men hånden som faktisk og fysisk setter teksten som må være utgangspunktet for forståelsen av Virginia Woolf.

I etterkant av utstillingen ble alle trykkene bundet og bevart for ettertiden i en bok som stilles ut på HumSam-bibilioteket på Universitetet i Oslo mellom 8 oktober og 6 november 2019.

Ane Thon Knutsen er utdannet grafisk designer fra Kunsthøgskolen i Oslo og er den første i Norden som disputerte med en praksisbasert doktorgrad i grafisk design. Prosjektet ble veiledet av Martin Lundell, Theodor Barth & Annelise Bothner-By. Opponenter var Andreas Berg, Marit Grøtta og Johanna Lewengard. Thon Knutsen forsvarte sin doktorgrad på Kunsthøgskolen i Oslo 18. juni 2019.

Presentasjonen er (mer eller mindre) den samme som ble presentert på disputasen, og tar for seg metoder, prosess, resultater og analyser av Woolfs designarbeidet. Presentasjonen gir et godt innblikk i hvordan en praksisbasert doktorgrad forløper, der utøvelse står i sentrum.

Obligatorisk dokumentasjon og refleksjon ble levert i form av en lydbok og en timelapse som dokumenterer de tre månedene det tok å trykke novellen: www.anethonknutsen.com

https://cargocollective.com/anethonknutsen

Dato: Torsdag 17. oktober 2019
Tid: Fra kl 0800 til 0930
Sted: Grafill R21, Rosenkrantzgate 21, Oslo

Vi byr på kaffe og noe å bite i fra kl 0800. Foredraget starter kl 0830.

Gratis og åpent for alle, men du må melde deg på.

Link til påmelding:
https://grafill.alreadyon.com/events/65

Velkommen!


Les mer om Ane Thon Knutsens doktorgradsprosjekt.