Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Disputas

Ane Thon Knutsen. Foto: Ylva Greni Guldbrandsen.
Ane Thon Knutsen. Foto: Ylva Greni Guldbrandsen.

Disputas: Ane Thon Knutsen

Stipendiat Ane Thon Knutsen vil forsvare sitt forskningsarbeid “En egen trykkpresse“ under presentasjonen av hennes kunstneriske ph.d.-resultat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tid: Tirsdag 18. juni, 2019, 12.00-15.00.
Sted: Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.

Kunstnerisk forsknings stipendiat, 2014–2019.
Avdeling Design

En egen trykkpresse

Prosjektet En egen trykkpresse sprang ut fra en interesse for boktrykkens rolle og funksjon i dag, en nå utdatert teknologi som dominerte mangfoldigjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet fram til langt inn på 1900-tallet. Thon Knutsen møtte boktrykk fra vår tids formfrihet, med en eksperimentell tilnærming til faget.

I prosjektet har Thon Knuten gjort en inngående nærlesning av Virginia Woolfs forfatterskap gjennom førstehåndserfaring som setter og trykker.

Prosjektet har to hovedpillarer/undersøkelsesområder:

1. Håndverksbevarende forskning på en sentral mangfoldiggjøringsteknikk - setting og trykking av løse typer med utgangspunkt i norsk industrihistorie. Gjennom anvendt kroppslig praktisk kunnskapsoverføring har Thon Knutsen tilegnet seg den utdøende fagkunnskapen og er en av få som bringer den videre. Denne håndverkskompetanse tilhørte den grafiske profesjonen og har hatt innvirkning på typografiens utvikling og funksjonalitet frem til den digitale revolusjonen, hvis verktøy igjen er bygget på dens lest. I arbeidet ble nærheten til miljøet og fagtradisjon tydelig. Men det ble også avstanden. Som ung kvinne med kunstutdanning, i et teknisk orientert og mannsdominert miljø. Boktrykk i seg selv er et fantastisk pedagogisk verktøy, men Thon Knutsens hovedmål har alltid vært å finne metoder for hensiktsmessig bruk av boktrykk i vår digitale tidsalder. Lik en danser har sitt fag i kroppen er resultat av denne forskningen først og fremst en del av hennes kropp, som skaper grafiske arbeider.

2. Forskning på den ufaglærte boktrykkeren, forfatteren og feministikonet Virginia Woolf (1882-1941). Research på Virginia Woolf ble vendepunkt for doktorgradsarbeidet, og flyttet fokus fra industri og teknologi over i konseptuell feministisk boktrykkerkunst. Woolf lærte seg selv å sette bly for å oppnå kunstnerisk pressefrihet. Gjennom henne har Thon Knutsen sett på to profesjoner (forfatter og setter/trykker) som har hatt mye med hverandre å gjøre, men som på den andre siden har operert metodisk langt fra hverandre. Hun har gjort en dyptgripende undersøkelse av den første novellen Virginia Woolf skrev for å sette, trykke og publisere selv, The Mark on The Wall (1917), i en iterativ prosess, med utgangspunkt i egne erfaringer fra settekassen. Dette har hun gjort med en metode Thon Knutsen hevder må ha vært gjeldene hos Woolf, at erfaringen med setting og trykking har påvirket tanken og skriften, som en pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.

Resultatet bestod av en massiv installasjon av novellen gjengitt på over 1800 enkeltstående trykk i overlyssalen på Kunstnernes Hus. Thon Knutsen dro opp setting av løse typer til en skala som beveget forholdet mellom setting og lesning i forhold til kropp, fra noe intimt og håndfast til noe stort og fragmentarisk, med hensikt å peke på et marginalisert men grunnleggende fenomen i Woolfs forfatterskap - setting av løse typer.


Stipendiatprosjektet ble presentert og vurdert på Kunstnernes Hus i Oslo under KHiOs Artistic Research Week 22.–27. januar 2019

Bedømmelseskomité:

 • Andreas Berg, professor i Illustrasjon v/ Kunsthøgskolen i Oslo
 • Johanna Lewengard, professor i Grafisk Design v/ Konstfack, Stochkolm
 • Marit Grøtta, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap, Univeristetet i Oslo

Veiledere:

 • Martin Lundell, professor i Grafisk Design v/Kunsthøgskolen i Oslo
 • Theodor Barth, professor i teori og skriving, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Annelise Bothner-By, interiørarkitekt og kurator ved Oslo Interkulturelle Museum (tidligere stipendiat ved KHiO).

Forskningsresultat:

Forskningsresultat i KHiOs forsknings arkiv KHIODA (og etterhvert Research Catalogue).

PROGRAM DISPUTAS, 18. juni, 12.00–15.00

 • 12:00 – 12:10 Velkommen
  v/ Rektor Jørn Mortensen
  Dekan Karianne Bjellås Gilje
 • 12:10 – 12:55
  Presentasjon v/ Ane Thon Knutsen
 • 12:55 – 13:10 Pause
 • 13:10 – 14:40 Diskusjon med bedømmelseskomité
  Ane Thon Knutsen
  Andreas Berg (Leder)
  Marit Grøtta
  Johanna Lewengard
 • 14:45 –
  Spørsmål/kommentarer fra publikum (ex-audotorio)
  Konklusjon fra komiteleder
  Andreas Berg

Avslutning ved Karianne Bjellås Gilje