Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Utstilling

Avgang 2016: bachelor design

Avgang 2016: bachelor design

Avgangsstudentene ved bachelorstudiene i design - grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign og kles- og kostymedesign - viser sine avgangsarbeider på Kunsthøgskolen i Oslo.

Se studentarbeider på designavgang.no.

Arrangementer i utstillingsperioden

Lagarbeid og unike signaturer

Design er samfunnsengasjement, lagarbeid og forslag til svar på behovene til mennesker og samfunn. Design er material- og produksjonskunnskap. Design er den unike signaturen.

Avgangsutstillingen til bachelorstudentene i design er en unik mulighet til innsikt i designfagene. Den viser studenter som eksperimenterer i spennet mellom de store samfunnsutfordringene, og den visuelle kunstens fornyede interesse for materialer, objekter, ting. Hvor tynne kan materialer være og fortsatt bære mennesket? Hvordan tegne lyd? Hvordan redde jordas arter? Hvordan skape verdighet gjennom utforming av rom? Noen av mange spørsmål som prosjektene i avgangsutstillingen stiller.

Avgangsstudentene i design representerer fagfelt og profesjoner med solide røtter i norsk designhistorie. Det er snart 200 år siden våre utdanninger ble etablert, i 1818, bare fire år etter at Norge fikk egen grunnlov. Studentene og prosjektene vi møter ved avgang 2016, er blant samtidens viktigste designhistoriefortolkere. Studentene utfordrer, spekulerer og leker med vedtatte sannheter – og viser vei for fagene i framtiden.

I år har Kunsthøgskolen i Oslo en felles avgangsutstilling for alle bachelorstudentene i visuell kunst og design. Det viser vår felles tro på våre fags avgjørende betydning for mennesker og samfunn. Det er en stor glede å koble studenter, øvrig fagmiljø, bransje og publikum ved en begivenhet som avgangsutstilling.

Årets avgangsstudenter er:

Velkommen til designavgang 2016!

Karianne Bjellås Gilje, dekan