Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Avgang 2016: bachelor design

Avgang 2016: bachelor design

Avgangsstudentene ved bachelorstudiene i design - grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign og kles- og kostymedesign - viser sine avgangsarbeider på Kunsthøgskolen i Oslo.

Se studentarbeider på designavgang.no.

Arrangementer i utstillingsperioden

Lagarbeid og unike signaturer

Design er samfunnsengasjement, lagarbeid og forslag til svar på behovene til mennesker og samfunn. Design er material- og produksjonskunnskap. Design er den unike signaturen.

Avgangsutstillingen til bachelorstudentene i design er en unik mulighet til innsikt i designfagene. Den viser studenter som eksperimenterer i spennet mellom de store samfunnsutfordringene, og den visuelle kunstens fornyede interesse for materialer, objekter, ting. Hvor tynne kan materialer være og fortsatt bære mennesket? Hvordan tegne lyd? Hvordan redde jordas arter? Hvordan skape verdighet gjennom utforming av rom? Noen av mange spørsmål som prosjektene i avgangsutstillingen stiller.

Avgangsstudentene i design representerer fagfelt og profesjoner med solide røtter i norsk designhistorie. Det er snart 200 år siden våre utdanninger ble etablert, i 1818, bare fire år etter at Norge fikk egen grunnlov. Studentene og prosjektene vi møter ved avgang 2016, er blant samtidens viktigste designhistoriefortolkere. Studentene utfordrer, spekulerer og leker med vedtatte sannheter – og viser vei for fagene i framtiden.

I år har Kunsthøgskolen i Oslo en felles avgangsutstilling for alle bachelorstudentene i visuell kunst og design. Det viser vår felles tro på våre fags avgjørende betydning for mennesker og samfunn. Det er en stor glede å koble studenter, øvrig fagmiljø, bransje og publikum ved en begivenhet som avgangsutstilling.

Årets avgangsstudenter er:

Velkommen til designavgang 2016!

Karianne Bjellås Gilje, dekan