Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forestilling

Avgang 2019: Konkrete utopier – en arbeidsvisning

Avgang 2019: Konkrete utopier – en arbeidsvisning

Rudolf Terland Bjørnerem  undersøker i sitt masterprosjekt "Konkrete utopier" musikalsk strukturering av scenerommet og gråsoner mellom performance, teater og samtidsmusikk. I denne arbeisdvisningen vises noen foreløpige resultater etter en forprosjektperiode spredt over tre uker, i samarbeid med bachelorstudenter i skuespill fra Westerdals.

[…] the ‘concrete’ becoming utopia, not one that is by definition unrealistic, but with actual possibility, on that yearns for realization.
-“Ernst Bloch and his Contemporaries”, Ivan Boldyrev

[…] a rhythm which is not that of horses‘ hoofs or other regular beats but which reminds us of a multiplicity of events in time and space – stars, for instance, in the sky, or activities on earth viewed from the air.
-“Lecture on Nothing”, John Cage

Hvordan kan musisering, skuespilleres handlinger og lys samkomponeres i prinsipielt likestilte forløp? Prosjektet tar utgangspunkt i åpen form og improvisasjon og utforsker tekstens potensial som partitur i teaterrommet, inspirert av den såkalte New York-skolen og metoder fra musikk og dans. Gjennom en fem ukers prøveperiode har gruppa jobbet med å lytte visuelt, lydlig og romlig, på tvers av kunstarter, og med å danne en felles estetisk forståelse.

Hvilke muligheter har et slikt rammeverk til å gi form til konkrete utopier, til øyeblikk som viser spor av framtid i nået? Hendelsene i rommet kretser rundt samhørighet og samfunn, og den alltid tilstedeværende muligheten for konflikt i disse. Prosjektet tilnærmer seg Ursula Le Guins bok "The Dispossessed" som en tenkt framtid og Pariserkommunen som en reelt eksisterende og samtidig utopisk fortid. I møtet mellom disse ser vi om det kan oppstå momenter av potensial; nåtid som er på vei til å bli noe nytt.

Rommet er utformet av medstudent Helle Bendixen (arkitekt med fordypning i scenografi). Helle og Rudolf har et pågående samarbeid hvor de undersøker hvordan et åpent scenerom kan inngå i en helhetlig komposisjon. Sentralt i dette samarbeidet står utforskning av hvordan skuespilleren kan forstå romlig komposisjon og hvordan kroppen skaper rom gjennom bevegelse.

Medvirkende

2. års skuespillstudenter fra Westerdals: Andreas Dillerud, Robin Houbraken, Hanna Heider Hov, Nanna Lundevall, Inga Johanne Fyhn Nilsen, Helene Nybø, Peder Ulven, Andreas Vedvik, Sara Larsson

Klaver: Johan Lindvall
Perkusjon: Jan Martin Gismervik

Dramaturgiske: Fredrik Høstaker og Helle Bendixen
Romutforming: Helle Bendixen
Rekvisitør: Kikki Norèn Løwgren
Scenemester: Ragnar Berntsson
Lysoppsett: Tara Fox / Ronnie Tungland

Billetter