Forestilling

Avgang 2019: Konkrete utopier – en arbeidsvisning

Rudolf Terland Bjørnerem  undersøker i sitt masterprosjekt "Konkrete utopier" musikalsk strukturering av scenerommet og gråsoner mellom performance, teater og samtidsmusikk. I denne arbeisdvisningen vises noen foreløpige resultater etter en forprosjektperiode spredt over tre uker, i samarbeid med bachelorstudenter i skuespill fra Westerdals.

[…] the ‘concrete’ becoming utopia, not one that is by definition unrealistic, but with actual possibility, on that yearns for realization.
-“Ernst Bloch and his Contemporaries”, Ivan Boldyrev

[…] a rhythm which is not that of horses‘ hoofs or other regular beats but which reminds us of a multiplicity of events in time and space – stars, for instance, in the sky, or activities on earth viewed from the air.
-“Lecture on Nothing”, John Cage

Hvordan kan musisering, skuespilleres handlinger og lys samkomponeres i prinsipielt likestilte forløp? Prosjektet tar utgangspunkt i åpen form og improvisasjon og utforsker tekstens potensial som partitur i teaterrommet, inspirert av den såkalte New York-skolen og metoder fra musikk og dans. Gjennom en fem ukers prøveperiode har gruppa jobbet med å lytte visuelt, lydlig og romlig, på tvers av kunstarter, og med å danne en felles estetisk forståelse.

Hvilke muligheter har et slikt rammeverk til å gi form til konkrete utopier, til øyeblikk som viser spor av framtid i nået? Hendelsene i rommet kretser rundt samhørighet og samfunn, og den alltid tilstedeværende muligheten for konflikt i disse. Prosjektet tilnærmer seg Ursula Le Guins bok "The Dispossessed" som en tenkt framtid og Pariserkommunen som en reelt eksisterende og samtidig utopisk fortid. I møtet mellom disse ser vi om det kan oppstå momenter av potensial; nåtid som er på vei til å bli noe nytt.

Rommet er utformet av medstudent Helle Bendixen (arkitekt med fordypning i scenografi). Helle og Rudolf har et pågående samarbeid hvor de undersøker hvordan et åpent scenerom kan inngå i en helhetlig komposisjon. Sentralt i dette samarbeidet står utforskning av hvordan skuespilleren kan forstå romlig komposisjon og hvordan kroppen skaper rom gjennom bevegelse.

Medvirkende

2. års skuespillstudenter fra Westerdals: Andreas Dillerud, Robin Houbraken, Hanna Heider Hov, Nanna Lundevall, Inga Johanne Fyhn Nilsen, Helene Nybø, Peder Ulven, Andreas Vedvik, Sara Larsson

Klaver: Johan Lindvall
Perkusjon: Jan Martin Gismervik

Dramaturgiske: Fredrik Høstaker og Helle Bendixen
Romutforming: Helle Bendixen
Rekvisitør: Kikki Norèn Løwgren
Scenemester: Ragnar Berntsson
Lysoppsett: Tara Fox / Ronnie Tungland

Billetter