Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Konkrete utopier

Konkrete utopier

Konkrete utopier er Rudolf Terland Bjørnerems pågående masterprosjekt, som avsluttes i uke 15. Her vises noen foreløpige resultater etter en forprosjektperiode spredt utover tre uker, i samarbeid med bachelorstudenter i skuespill fra Westerdals.

[…] the ‘concrete’ becoming utopia, not one that is by definition unrealistic, but with actual possibility, on that yearns for realization.
-“Ernst Bloch and his Contemporaries”, Ivan Boldyrev

[…] a rhythm which is not that of horses‘ hoofs or other regular beats but which reminds us of a multiplicity of events in time and space – stars, for instance, in the sky, or activities on earth viewed from the air.
-“Lecture on Nothing”, John Cage

Prosjektet undersøker musikalsk strukturering av scenerommet og gråsoner mellom performance, teater og samtidsmusikk. Hvordan kan musisering, skuespilleres handlinger og lys samkomponeres i prinsipielt likestilte forløp? Prosjektet tar utgangspunkt i åpen form og improvisasjon og utforsker tekstens potensial som partitur i teaterrommet, inspirert av den såkalte New York-skolen og metoder fra musikk og dans.
Hvilke muligheter har et slikt rammeverk til å gi form til konkrete utopier, til øyeblikk som viser spor av framtid i nået? Hendelsene i rommet kretser rundt samhørighet og samfunn, og den alltid tilstedeværende muligheten for konflikt i disse. Prosjektet tilnærmer seg Ursula Le Guins bok The Dispossessed som en tenkt framtid og Pariserkommunen og andre arbeideropprør som en reelt eksisterende og samtidig utopisk fortid. I møtet mellom disse ser vi om det kan oppstå momenter av potensial; nåtid som er på vei til å bli noe nytt.
Rommet er utformet av medstudent Helle Bendixen (arkitekt med fordypning i scenografi). Helle og Rudolf har et pågående samarbeid hvor de undersøker hvordan et åpent scenerom kan inngå i en helhetlig komposisjon. Sentralt i dette samarbeidet står utforskning av hvordan skuespilleren kan forstå romlig komposisjon og hvordan kroppen skaper rom gjennom bevegelse.

Medvirkende

2. års skuespillstudenter fra Westerdals:
Andreas Dillerud, Robin Houbraken, Hanna Heider Hov, Nanna Lundevall, Inga Johanne Fyhn Nilsen, Helene Nybø, Peder Ulven, Andreas Vedvik, Sara Larsson

Musikere:
Johan Lindvall – Klaver
Jan Martin Gismervik – Perkusjon

Dramaturgiske bidrag: Fredrik Høstaker og Helle Bendixen
Romutforming: Helle Bendixen
Rekvisitør: Kikki Norèn Løwgren
Scenemester: Ragnar Berntsson
Lysoppsett: Tara Fox / Ronnie Tungland