Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Mette L'orange bakerst og Carle Lange fremst.
Mette L'orange bakerst og Carle Lange fremst.

Design Talks Night: Carle Lange og Mette L'orange

Arkitektur møter scene, møter kunst i Lys- og fargelab på KHiO.

Carle Lange er sivilarkitekt og scenograf, og førsteamanuensis i scenografi på KHiO (teater). Mette L´orange er sivilarkitekt og billedkunstner, professor II i farge på KHiO (Design). Mette jobber også som professor i farge på KMD/UiB.

De vil snakke om egen praksis, samt KUF og KUF- basert undervisning med fokus på farge og lys, rom og scene.
Det presenteres felles tanker og visjoner om etableringen av en tverrfaglig Lys-og Fargelab på KHiO, som er tenkt som både et materielt ressurs-senter og et møtested for gode samtaler og diskusjoner om disse fagene, som delvis er gått tapt over tid i «Tegneskolens» historie.

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KUF)

Mette L´orange:
Prosjektet "Fargen mellom kunst og arkitektur". Møtepunkter, studier og prosjekter, utvikling av metoder og eksempler for fargesetting av rom, arkitektur og design, med plattform i kunstnerisk praksis og fargeteori. Forskning på kunstner og arkitekt Le Corbusier fargefilosofi og hans «Fargeklaviatur» fra 1931 og 1959.

Carle Lange:
Prosjektet "Phonotope" undersøker farger, lys og materialitet i et musikalsk verk.
Prosjektet "Live- Re- Make" utforsker dokumentasjon og bearbeiding av scenekunst med lydgjengivelse og med video på tredimensjonale papirobjekter.