Mette L'Orange

Mette L'orange er ansatt i en 20% stilling ved KHiO som professor II i Farge og har en 50 % professor stilling ved KHiB, avdeling Design. Hun er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har vært ansatt i 10 år som sivilarkitekt hos bl.a Niels Torp as og ledet Institutt for Romkunst i 15 år. Egen praksis ved siden av undervisningen, med kunstprosjekter og oppdragsbasert fargesetting av byer, tettsteder og borettslag.

Publisert: "Farger i arkitekturen, byen, stedet, gata" (2008), samt medforfatter i boka ”Interiørarkitektur” (2015. En rekke foredrag, kurs, fagartikler og utstillinger relatert til KU- temaet ”Fargen mellom kunst og arkitektur”.