Tegneskolen 200 år

Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Jubileet vil markeres i form av utstillinger, seminarer og publikasjoner.

Den Foreløbige Tegneskole ble gjort permanent i 1821 og fikk året etter det offisielle navnet Den Kongelige Kunst- og Tegneskole i Christiania, som i dagligtale ble omtalt som «Tegneskolen». Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en stor betydning for utviklingen av norsk kunst- og kulturliv i de kommende to hundreårene.

Mange institusjoner har sitt utspring i Tegneskolen eller Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), som skolen kom til å hete det meste av 1900-tallet. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (i avdelingene Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Design) og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

200-års jubileet er en begivenhet av nasjonal betydning. Feiringen vil involvere mange av de forgreninger og arvtagere Tegneskolen har fått siden den ble opprettet, herav kan nevnes Nasjonalgalleriet, Edvard Munch vgs. og Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo. Vårt ønske og ambisjon er at jubileet i 2018 skal vise den kunstneriske, kulturelle og samfunnsmessige betydning av Tegneskolens fag slik disse fagene fremstår i 2018.

Open call SHKS

Open call til alumni ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS.

NB! Registrering innen 3. juni 2018.

I anledning markeringen av Tegneskolen 200 år, ønsker Kunsthøgskolen i Oslo og Edvard Munch vgs alle tidligere studenter ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) velkommen tilbake i Ullevålsveien 5!

Med et ønske om å hente frem igjen SHKS’ legendariske energi for å feire skolens 200 år, inviteres herved alumni ved SHKS til å bidra med sine arbeider i en pop-up utstilling i SHKS’ gamle lokaler i Ullevålsveien 5. Utstillingen vil ha en pre-åpning på kveldstid lørdag 10. november 2018 (deltagere er førsteprioritet) og være åpent for alle søndag 11. november 2018.

Det stilles ingen krav til hva hver enkelt alumni kan stille ut, men samtlige deltagere må følge byggets reguleringsforskrifter ved installering. Deltagelse på utstillingen krever forhåndsregistrering og alle deltagere må selv frakte og installere sine arbeider i installeringsperioden.

Registrering: Se elektronisk skjema med utfylling av obligatoriske opplysninger.*

Vi gleder oss til å feire 200-års jubileet med dere og håper at så mange som mulig bidrar til å gjøre denne pop-up utstillingen uforglemmelig!

* Ettersom SHKS sine gamle lokaler i dag benyttes av Edvard Munch videregående skole vil opprigg finne sted fredag ettermiddag 9. november 2018 – og nedrigg finne sted søndag kveld 11. november 2018.

Ved registrering vil det sendes opplysninger om oppmøtetidspunkt for opprigg og nedrigg, reguleringsforskrifter som må følges og generell informasjon om utstillingen. Jubileet dekker ikke kostnader til transport, opphold, opprigg eller nedrigg av det enkelte arbeidet. Det vil bli vakthold i åpningstiden, men jubileet henstiller alumni til å selv delta og formidle eget arbeid i den korte åpningstiden av utstillingen, så langt det lar seg gjøre.

Kontaktperson:
Britt Heidi J. Hansen
brithans@khio.no

Grunnskoleprosjektet

KHiO inviterer ungdomsskoleklasser i Oslo til deltagelse i et prosjekt med formidling og workshop.

Grunnskoleprosjektet gjennomføres i oktober og november 2018 og deltagelse går over halvannen skoledag.

Den første halve dagen kommer en profesjonell kunstner/ formidler på besøk til elevenes egen skole. Den andre dagen besøker klassen Kunsthøgskolen i Oslo. Der vil elevene få en omvisning og delta i en workshop hvor de arbeider i grupper. På slutten av dagen monteres produktene de frembringer i Kunsthøgskolens eget galleri. Tanken er at prosjektet blir mer spennende hvis elevene kan bidra til en kollektiv produksjon som kan vises fram for publikum. Man kan se for seg at elever sammen med familie og venner vil besøke Kunsthøgskolen for å vise fram utstillingen og det bidraget de har vært med på å lage.

Organisering og gjennomføring utføres av Kunsthøgskolen i Oslo, men det er ønskelig at en lærer er tilstede for å gi støtte til kunstneren/formidleren.Hvilke dager de ulike klassene kan delta er fleksibelt. Ta kontakt så finner vi vi fram til et tidspunkt som passer.

Les mer om påmelding via Den kulturelle skolesekken Oslo

Antallet plasser er begrenset og deltagelse er gratis!

Historikk

Tegneskolen 1800-tallet

I 1818 ble Den Foreløbige Tegneskole etablert ved kongelig resolusjon. Denne skolen – populært kalt Tegneskolen fordi tegning i mange former var det grunnleggende faget – representerer en viktig del av norsk historie. Tegneskolen stod sentralt i utviklingen av norsk kultur- og næringsliv på 1800-tallet. Lærernes estetiske og bygningstekniske kompetanse ble benyttet ved oppføring av nasjonens store offentlige bygg: Norges Bank, Oslo Børs, Universitet i Oslo, Slottet og Stortinget, alle bygget i løpet av 1800-tallet. Fra skolens miljø utspringer Christiania Kunstforening (1836), Nasjonalgalleriet (1837), Forening til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring (184 4) og Riksantikvaren (1912). Skolen er forløperen til Norges tekniske høgskole (1910), Statens Kunstakademi (1909) og Statens håndverks- og kunstindustriskole (1914) og Arkitekthøgskolen i Oslo (1970). De fleste norske kunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter og designere på 18- og 1900-tallet har fått sin faglige grunnutdannelse fra Tegneskolen eller Kunst- og håndverksskolen.

SHKS 1900-tallet

Tegneskolen fikk fra tidlig 1900-tall det offisielle navnet Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, i dagligtale kalt Kunst- og håndverksskolen eller bare forkortelsen SHKS. Skolen hadde sitt tilhold i Ullevålsveien 5 fra 1903 til 2010. I 1996 ble SHKS innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo. Skolen ble oppløst som institusjonell enhet i 2003, men fagområdene lever videre i Kunsthøgskolen innenfor avdelingene Kunst og håndverk og Design.

Vitenarkiv

KHiO har eit eige vitenarkiv, KHIODA (Kunsthøgskolen i Oslo digitalt arkiv) med open tilgang til fulltekstfiler, bilete, lyd og film. Innhaldet indekserast av Google og er også tilgjengeleg gjennom bibliotekkatalogen og og open access-portalar som Nora og OpenDoar. Biblioteket ved KHiO hjelper til med å finne fram relevant dokumentasjon.

På denne nettsida finst oversikt over dokumentasjon om Tegneskolen.

Arkivene etter Tegneskolen og SHKS

Arkivene etter Statens håndverks- og kunstindustriskole med forløpere er nå i sin helhet avlevert til Statsarkivet i Oslo. De kan konsulteres på lesesal i Statsarkivets lokaler på Kringsjå. Avleveringen har foregått i to puljer. Den første delen er søkbar i arkivverkets egen portal, mens den andre kan søkes gjennom her: