Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forelesning

Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.

Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet

Stipendiat Petrine Vinje har invitert Tejaswinee Kelkar til å utvikle et lydarbeid sammen med henne for utstillingen Depot. Depository. Rays på Fotogalleriet. Når utstillingen går inn i siste uke (utvidet til 21.10) inviterer Fotogalleriet til live-performance og samtale om prosjektet med Hild Borchgrevink.

Sted: Fotogalleriet, Møllergata 34.

Petrine Vinjes forskningsprosjekt ved KHiO tar for seg kulturelle minner og skal utforske hva som skjer når meningsinnholdet flyttes fra en fortidig referanse til kunstverk gjennom å se på forholdet mellom intensjonalitet, haptisitet og bevissthet. Berøring og kroppslige gester i relasjon til symbol og motivkrets er et felles interessefelt for Kelkar og Vinje. De har tidligere samarbeidet da Petrine Vinje utførte prosjektet MMM MM… på Universitetet i Oslo, 2017, en temporær utendørs installasjon der Tejaswinee Kelkar oppførte arbeidet Cliche.Raga og bidro til symposiet The Power of Motifs.

Tejaswinee Kelkar er doktorgradsstipendiat ved Musikkvitenskap på UiO hvor hun forsker på kroppslige gesturale responser til melodiske stimuli. Kelkar har praktisert og studert klassisk indisk sang fra treårs-alder og har i tillegg studier i informatikk, vestlig musikkteori og komposisjon. Som forsker har hun bl.a utviklet et virtuelt laboratorium for å lære indisk musikk (music.virtual-labs.ac.in).
I Fotogalleriet vil hun bruke de skulpturelle strukturene i installasjonen som en ressonerende aktiviseringsplattform for et improvisert nytt lydarbeid.


Moderator: Hild Borchgrevink virker som musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Som kunstner arbeider hun ofte med tekst og tidsbaserte installasjoner. Hun har også lang erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og har før det blant annet studert musikkvitenskap (UiO) og skapende skriving (Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø). For tiden har hun arbeidsstipend som kritiker.

"Naive beskrivelser av det sublime og lengten etter å berøres har vært vår ledetråd i å bygge Fotogalleriets hovedsal om til en romlig og sanselig installasjon. Meditasjoner og motiver som middel for å beskrive kontakt mellom det symbolske og det fysiske, har ledet oss til å utvikle lydarbeidet Depot.»

Les Fotogalleriets intervju med Petrine Vinje i anledning utstillingen DEPOT. DEPOSITORY. RAYS. Utstillingen er Petrine Vinjes foreløpig største soloutstilling. Utstillingen utfordrer det tradisjonelle blikket på kjønnskategorier og forteller om paradigmatiske skifter og personlig kollaps.