Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.

Depot: Performance og samtale i Fotogalleriet

Stipendiat Petrine Vinje har invitert Tejaswinee Kelkar til å utvikle et lydarbeid sammen med henne for utstillingen Depot. Depository. Rays på Fotogalleriet. Når utstillingen går inn i siste uke (utvidet til 21.10) inviterer Fotogalleriet til live-performance og samtale om prosjektet med Hild Borchgrevink.

Sted: Fotogalleriet, Møllergata 34.

Petrine Vinjes forskningsprosjekt ved KHiO tar for seg kulturelle minner og skal utforske hva som skjer når meningsinnholdet flyttes fra en fortidig referanse til kunstverk gjennom å se på forholdet mellom intensjonalitet, haptisitet og bevissthet. Berøring og kroppslige gester i relasjon til symbol og motivkrets er et felles interessefelt for Kelkar og Vinje. De har tidligere samarbeidet da Petrine Vinje utførte prosjektet MMM MM… på Universitetet i Oslo, 2017, en temporær utendørs installasjon der Tejaswinee Kelkar oppførte arbeidet Cliche.Raga og bidro til symposiet The Power of Motifs.

Tejaswinee Kelkar er doktorgradsstipendiat ved Musikkvitenskap på UiO hvor hun forsker på kroppslige gesturale responser til melodiske stimuli. Kelkar har praktisert og studert klassisk indisk sang fra treårs-alder og har i tillegg studier i informatikk, vestlig musikkteori og komposisjon. Som forsker har hun bl.a utviklet et virtuelt laboratorium for å lære indisk musikk (music.virtual-labs.ac.in).
I Fotogalleriet vil hun bruke de skulpturelle strukturene i installasjonen som en ressonerende aktiviseringsplattform for et improvisert nytt lydarbeid.


Moderator: Hild Borchgrevink virker som musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Som kunstner arbeider hun ofte med tekst og tidsbaserte installasjoner. Hun har også lang erfaring som prosjektutvikler og prosjektleder innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og har før det blant annet studert musikkvitenskap (UiO) og skapende skriving (Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø). For tiden har hun arbeidsstipend som kritiker.

"Naive beskrivelser av det sublime og lengten etter å berøres har vært vår ledetråd i å bygge Fotogalleriets hovedsal om til en romlig og sanselig installasjon. Meditasjoner og motiver som middel for å beskrive kontakt mellom det symbolske og det fysiske, har ledet oss til å utvikle lydarbeidet Depot.»

Les Fotogalleriets intervju med Petrine Vinje i anledning utstillingen DEPOT. DEPOSITORY. RAYS. Utstillingen er Petrine Vinjes foreløpig største soloutstilling. Utstillingen utfordrer det tradisjonelle blikket på kjønnskategorier og forteller om paradigmatiske skifter og personlig kollaps.