Semesterstart

KHiO Semesterstart 2018

Kunsthøgskolen i Oslo ønskjer velkomen til semesterstart!

Måndag 20. august 2018

Fossveien 24, 0551 Oslo

For nye studentar

Avdelingsvise samlingar
Kl. 09.00: Kunstakademiet
Kl. 10.00: Teaterhøgskolen, Dans + PPU dans og PPU teater, Kunst og handverk, Operahøgskolen, Design

Kl. 13.00: Fellessamling, Hovudscenen

Program

  • Tale ved rektor Jørn Mortensen og direktør Annemarie Bechmann Hansen
  • Presentasjon av avdeling Operahøgskolen, Teaterhøgskolen, Dans, Design, Kunst og handverk og Kunstakademiet ved dekanar
  • Studentdemokratiet v/ Studentrådet
  • Informasjon om Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
  • Kunstnariske innslag

Kl. 15.00: Informasjonsmøte for innreisande utvekslingsstudentar, Teorirommet

Torsdag 23. august 2018

For nye studentar, andre KHIO-studentar, tilsette

Kl. 13.00: Offisiell semesteropning på Campus KHiO, Trappeamfiet
For alle studentar

Program

  • Tale ved rektor Jørn Mortensen
  • Tale ved Ingrid Lorentzen, Ballettsjef ved den Norske Opera og Ballett
  • Kunstnarisk innslag

Servering av enkle forfriskingar.

Semesterstart 2018/2019

Nye studentar får tilsendt informasjon om opptak og program i eigen e-post. Du må lese nøye gjennom denne e-posten om korleis du skal registrere deg som ny student ved KHiO.

Sjå også KHiO intranett for studentar
På denne sida er det samla ulike informasjonsskriv og oversikt over datoar, forkurs ved fellesverkstadene, fristar og semesterregistrering.