Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition, Seminar/Conference

Johannes Flintoe, Bjønnestigvarden, Aurland, 1820
Johannes Flintoe, Bjønnestigvarden, Aurland, 1820

POP-UP-utstilling og miniseminar: Tegneskolen 200 år

Som en del av Tegneskolens 200-årsjubileum, inviterer Nasjonalmuseet til utstilling og miniseminar.

Tegneskolen er en del av Nasjonalmuseets historie. Kobberstikkeren Heinrich August Grosch (1763–1843) var skolens første lærer, og albumene han brukte i undervisningen gir et unikt innblikk i tegneundervisning tidlig på 1800-tallet.

Johannes Flintoe (1757–1870) var også lærer på skolen og spilte en nøkkelrolle i norsk kunstliv på denne tiden. Med gouacher fra den legendariske Norgesreisen i 1819 deltok han på den første utstillingen på Tegneskolen i 1820. Flintoes fremstillinger av høyfjellet representerte noe helt nytt innen det norske landskapsmaleriet. Utstillingen bidro til å forme norsk kunsthistorie.

Program

Kl. 14.00–16.00: Pop-up-utstilling «Tegneskolen 200 år» i Studiesalen i 1. etasje.

Kl. 16.30–18.00: Miniseminar i Auditoriet:

  • Ellen Lerberg: Velkommen
  • Wenche Volle: Utstillingen i 1820, ‘en offentlig Utstilling af Malerier og andre Konstsager’
  • Bente Aass Solbakken: Herman Schirmer og Ornamentklassen
  • Dag Solhjell: Debatten om Tegneskolen i 1820 mellom statsråd for kirke- og undervisningssaker Niels Treschow og Tegneskolens sekretær og bibliotekar Hans F. D. Linstow
  • Møyfrid Tveit: En smakebit på høstens pop-up-utstillinger knyttet til Tegneskolens jubileum