Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Presentasjon

Frå stipendiat Ane Thon Knutsens utstilling Across the Wires, eit samarbeidsprosjekt førsteamanuensis Maziar Raein og skriftdesignar Ellmer Stefan.
Frå stipendiat Ane Thon Knutsens utstilling Across the Wires, eit samarbeidsprosjekt førsteamanuensis Maziar Raein og skriftdesignar Ellmer Stefan.

Informasjonsmøte om stipendiatopptak 2018

Kunsthøgskolen i Oslo held ope informasjonsmøte for søkjarar og andre interesserte om stipendiatstillingane og opptaket 2018.

Opptak av informasjonsmøtet (på engelsk).

Tid: onsdag 31.1.2018 kl. 17:00 -19:00
Stad: Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Auditoriet.

Program

  • Orientering ved Trond Lossius, forskingssjef ved KHiO
  • Spørsmål og svar

Deltaking i møtet er inga føresetnad for å søkje.
Informasjonsmøtet vil bli videofilma, og vil bli tilgjengeleg på nett i etterkant.
Orienteringa vert halden på engelsk.

Stipendiatprogrammet

Kunsthøgskolen i Oslo er med i det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunsterisk utviklingsarbeid, og stillingane er innleiingsvis knytt til dette programmet. Kunsthøgskolen er i ferd med å etablere eit eige doktorgradsstudium (PhD) i kunstnarleg utviklingsarbeid. Stipendiatane vil bli overførte til det nye programmet når det har blitt etablert. For tida har Kunsthøgskolen i Oslo 21 aktive stipendiatar fordelte på alle dei seks avdelingane.

For 2018 har Kunsthøgskolen 6 ledige stillingar, og vi søkjer etter stipendiatar med gode prosjekt med nasjonal og internasjonal relevans innafor følgjande fagområde:

  • Koreografi, ved avdeling Dans
  • Interiørarkitektur og møbeldesign, ved avdeling Design
  • Grafikk/teikning, tekstil, metall/smykke og kunst og offentleg rom, ved avdeling Kunst og handverk
  • Biletkunst, ved avdeling Kunstakademiet
  • Utforsking av stemma og stemma sine utfordringar, mogelegheiter, ulike songteknikkar og vedlikehald relatert til klassisk song, ved avdeling Operahøgskolen
  • Teater (kan omfatte skodespel, regi, scenetekst, scenografi og dramaturgi), med prioritering av prosjekt som bidrar til utvikling av generell diskurs, ved avdeling Teaterhøgskolen

Søknadsfrist 15. mars 2018 - NB! alle søknader må sendast elektronisk via portalen JobbNorge

Les meir og finn utfyllande informasjon og lenkje til utlysingstekst: Vil du bli stipendiat på KHiO?