Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Forestilling

Bilde fra Transiteatret-Bergen, Radiohøyring – Kunsten å høyra saman
Bilde fra Transiteatret-Bergen, Radiohøyring – Kunsten å høyra saman

Radiohøyring - Kunsten å høyra saman

I høve Dramaturgidagar på KHiO (22.11 – 08.12), blir tre framsyningar (makroetyder) presenterte. Dei er utvikla i tett samarbeid med Transiteatret-Bergen og Prosjektprogrammet for for kunstnarleg utviklingsarbeid, «Nye forestillinger, nye verktøy».

Berre nokre få ord om kva som ligg til grunn for invitasjonen til Radiohøyring

Eg er - og har lenge vore - oppteken av meininga bak dei enkle orda å "høyra saman". Alle kjenner dei. Dei er noko sjølvsagt. Men å knyttast til noko eller nokon vert altså i denne urgamle samanstillinga av to enkle ord knytta til nettopp det å høyra. Ein høyrer altså til (noko) og ein høyrer saman. Og i det å "høyra saman" ligg det samstundes at vi altså er fleire enn ein som høyrer, og at vi i tillegg høyrer dette saman, samstundes. 

Kvifor heiter det ikkje heller å "sjå saman"? Og kvifor må dette gjerast samstundes og ikkje til ulik tid? Og har ikkje det nettopp og med ordet høyring å gjera, med andre ord det ordet vi bruker om dei offisielle samlingene som finn stad etter store katastrofer eller ulykker? Ikkje intervju, ikkje pressekonferanse, ikkje rettsak - men høyring. 

Ok. Det er det heile, det er det som står på spel. Og difor arrangerer vi denne sam-høyringa, der altså det einaste som skal prøvast ut - det einaste eksperimentet - er å testa det grunnleggjande spørsmålet om kva kunst som (no eingong) ligg i det å høyra saman.

Les meir her:

Konsept:
Tore Vagn Lid

Lys:
Norunn Standal

Teknikk:
Mathias Grønsdal

Forlegg:
NRK Radioteatret: “Almenrausch - En radiohøring om den skjulte krigshistorien” av Tore Vagn Lid

Radiohøyring er produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid “Nye Forestillinger, nye verktøy” (KhiO), Lydgalleriet i Bergen og NRK Radioteatret.

Billetter

Bestill billetter

Til Facebookarrangementet

Les mer om Dramaturgidager