Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Bilde fra Transiteatret-Bergen, Radiohøyring – Kunsten å høyra saman
Bilde fra Transiteatret-Bergen, Radiohøyring – Kunsten å høyra saman

Radiohøyring - Kunsten å høyra saman

I høve Dramaturgidagar på KHiO (22.11 – 08.12), blir tre framsyningar (makroetyder) presenterte. Dei er utvikla i tett samarbeid med Transiteatret-Bergen og Prosjektprogrammet for for kunstnarleg utviklingsarbeid, «Nye forestillinger, nye verktøy».

Berre nokre få ord om kva som ligg til grunn for invitasjonen til Radiohøyring

Eg er - og har lenge vore - oppteken av meininga bak dei enkle orda å "høyra saman". Alle kjenner dei. Dei er noko sjølvsagt. Men å knyttast til noko eller nokon vert altså i denne urgamle samanstillinga av to enkle ord knytta til nettopp det å høyra. Ein høyrer altså til (noko) og ein høyrer saman. Og i det å "høyra saman" ligg det samstundes at vi altså er fleire enn ein som høyrer, og at vi i tillegg høyrer dette saman, samstundes. 

Kvifor heiter det ikkje heller å "sjå saman"? Og kvifor må dette gjerast samstundes og ikkje til ulik tid? Og har ikkje det nettopp og med ordet høyring å gjera, med andre ord det ordet vi bruker om dei offisielle samlingene som finn stad etter store katastrofer eller ulykker? Ikkje intervju, ikkje pressekonferanse, ikkje rettsak - men høyring. 

Ok. Det er det heile, det er det som står på spel. Og difor arrangerer vi denne sam-høyringa, der altså det einaste som skal prøvast ut - det einaste eksperimentet - er å testa det grunnleggjande spørsmålet om kva kunst som (no eingong) ligg i det å høyra saman.

Les meir her:

Konsept:
Tore Vagn Lid

Lys:
Norunn Standal

Teknikk:
Mathias Grønsdal

Forlegg:
NRK Radioteatret: “Almenrausch - En radiohøring om den skjulte krigshistorien” av Tore Vagn Lid

Radiohøyring er produsert av Transiteatret-Bergen i samarbeid med Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid “Nye Forestillinger, nye verktøy” (KhiO), Lydgalleriet i Bergen og NRK Radioteatret.

Billetter

Bestill billetter

Til Facebookarrangementet

Les mer om Dramaturgidager