Forestilling

Avgang 2017: Dette er lyden av med Kjersti Aas Stenby
Avgang 2017: Dette er lyden av med Kjersti Aas Stenby

Avgang 2017: Dette er lyden av

I sitt masterarbeid har Kjersti Aas Stenby fokusert på skuespilleren som komponist. En som setter ting i bevegelse i rommet og komponerer ulike sceniske elementer. Kjersti er avgangsstudent på master teater, skuespillerfag.

"Dette er lyden av" er en visning hvor det kunstneriske uttrykket har oppstått i den utøvende forskningen. På den måten er det ikke nødvendigvis et ferdig resultat, men en undersøkende forestilling.

I sitt masterarbeid har Kjersti fokusert på skuespilleren som komponist. En som setter ting i bevegelse i rommet og komponerer ulike sceniske elementer. Hun utforsker hvordan skuespilleren kan tenke på, og forholde seg til, alt scenisk materiale som lyd. Hun har tatt utgangspunkt i at all lyd er bevegelse og at all bevegelse dermed også er, eller kan oppfattes som, lyd. Ved å gjøre seg bevisst dette håper hun at man vil lytte mer aktivt til hele rommet. Ved å gjøre skuespilleren til en mer aktiv lytter, vil forhåpentligvis også publikum lytte med. Hun ønsker å åpne materialet for flere mulige tolkninger, slik at det kunstneriske materialet får leve sitt eget liv uten for mange føringer. På den måten kan det oppstå en dialog mellom publikum og det kunstneriske materialet.

I "Dette er lyden av" skjer det underlige ting. Naturen er vill og farlig, og mennesket er stadig på søken etter noe. Finnes det monstre på andre siden av veggen? Det er bare å kjempe videre. Det er bare å holde ut.

Av og med: Kjersti Aas Stenby
Kostyme/scenografi/lys: Mari Lotherington og Kjersti Aas Stenby
Tekst: Eirik Fauske (samt utdrag fra diverse amerikanske serier)
Sparringspartner regi: Eirik Fauske
Lyd: Ernst van der Loo og Kjersti Aas Stenby.
Veiledere: Petter Width Kristiansen, Camilla Eeg-Tverbakk, Henrik Hellstenius
Som sparringspartnere har Kjersti hatt med seg sine medstudenter Mari Lotherington (master teater, scenografi) og Eirik Fauske (master teater, regi). I deler av forskningsprosessen har de sammen utviklet ideer og jobbet sammen "på gulvet".

Billettbestilling