Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2017: Dette er lyden av med Kjersti Aas Stenby
Avgang 2017: Dette er lyden av med Kjersti Aas Stenby

Avgang 2017: Dette er lyden av

I sin forestilling presenterer Kjersti Aas Stenby et utvalg kunstnerisk materiale basert på sin masterforskning. Ved å vise arbeid i prosess fokuserer hun på hvordan det kunstneriske uttrykket kan vokse ut fra forskningen. Kjersti er avgangsstudent på master teater, skuespillerfag.

Jeg liker å tenke på skuespilleren som en komponist. En som setter ting i bevegelse i rommet og komponerer ulike sceniske elementer. I mitt masterprosjekt jobber jeg med utgangspunkt i at all lyd er bevegelse, og at all bevegelse dermed også kan oppfattes som lyd. Ved å gjøre seg bevisst dette vil man oppnå en større scenisk tilstedeværelse, og man vil kunne lytte mer aktivt til hele rommet. Ved å gjøre skuespilleren til en aktiv lytter, vil forhåpentligvis også publikum lytte med.

Som sparringspartnere har Kjersti hatt med seg sine medstudenter Mari Lotherington (master teater, scenografi) og Eirik Fauske (master teater, regi). I deler av forskningsprosessen har de sammen utviklet ideer og jobbet sammen "på gulvet".

Hovedveileder er Petter Width Kristiansen, og biveiledere er Tore Vagn Lid og Camilla Eeg-Tverbakk.

Billettbestilling