Utstilling

Akademirommet: Kol kim?// Who is the arm?

Akademirommet presenterer en utstilling av Isabelle Hjortfors, Espen Kvålsvoll, John Johanson, Esra Duzen Sandemose, Kim Laybourn, Marthe H S Dahl og Kjersti Austdal

Åpning fredag 10. mars, klokken 19:00.
Åpen 11. - 12. mars, klokken 13:00 - 16:00.

Noe må brenne for å holde kulda ute
Bruk øynene for å åpne det låste hjertet

Ritual Offer Materielle rester
Kropp Skapelse eller destruksjon Resultat

Blotet er bevegelsen i vårt sinn
Brettede deler av munngapets konstruksjon
Kroppen og treet deler seg: Vener, armer…
Papyrus øyner
Hvem er armen?

7 kunstnere samles for å konstruere et totem i foremålet å smelte våre kunstneriske praksiser sammen i ett verk. Både nye materialer og gamle artefakter fra våre atelier tas med til Akademirommet for å se hva som stiger opp fra heksegryta. Innenfor et rammeverk av ritualer, offergaver og kultus vil prosjektet manifestere seg i en konstruksjon av trevirke, flammer, stål, gips, video og performance.

Følg Akademirommet.