Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Fra Århundrets rettssak, Barents spektakel. Foto: Ole-Gunnar Rasmussen.
Fra Århundrets rettssak, Barents spektakel. Foto: Ole-Gunnar Rasmussen.

Agenda: Fiksjon og offentlighet

Hvordan og hvorfor brukes fiksjon som kunstnerisk og politisk strategi i offentligheten? Kunstner Morten Traavik og jurist Cathrine Grøndahl er invitert til å diskutere bruk av fiksjon og fakta i kunst og i juridisk praksis i en tid der den offentlige samtalen kretser rundt begreper som “alternative fakta”.

Hvem har definisjonsmakt over spillet mellom fakta og fiksjon? Hva er publikums og offentlighetens rolle når slike spill iscenesettes? Traaviks innlegg tar utgangspunkt i hans prosjekt Århundrets rettssak på festivalen Barents spektakel i februar 2017 – en parallell iscenesettelse av det faktiske søksmålet som miljøorganisasjonene Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har rettet mot den norske staten for brudd på Grunnlovens § 112.

Se video fra Århundrets rettssak.

Cathrine Grøndahl vil snakke om bruk av fiksjon i retten, rettens funksjon i offentligheten og rettssalen som iscenesatt, offentlig rom. Programmet vil også inneholde en samtale mellom Traavik og Grøndahl.

Agenda 31. mars er arrangert av masterstudenter i Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, som også vil delta med performance og prosjekter knyttet til temaet.

Program


Prolog - hold the line - Nina Krogh og Rodrigo Ghattas

12.00 - 12.15  Velkommen ved dekan Ellen Aslaksen og masterstudent Hild Borchgrevink

12.15 - 12.45  Om ÅRHUNDRETS RETTSSAK - Morten Traavik

12.45 - 13.05  Laksespelet – allmenningens tragedie

13:05-13:35  Fiksjon og fakta i retten - Cathrine Grøndahl

13:35 - 13.45  Levende land - Margrethe Pettersen

13.45 - 14.15  Lunsj/pause - video


Hvem er redd for den store stygge - Nicolas William Hughes

14.15 - 14.30  Ættesang - Søssa Jørgensen og Karolin Tampere

14.30 - 15.15 - Samtale - Morten Traavik, Cathrine Grøndahl, Bo Krister Wallström, Søssa Jørgensen, Hild Borchrevink modererer

Epilog - Detroit Kristensen

15.30 Slutt. Publikum inviteres til åpning av utstillingen MOAN på Kunsthøgskolen i Oslo.

Århundrets rettssak i media

Iskald folkedomstol, Dagsrevyen

Han bygger en folkedomstol i is der staten er tiltalt, NRK Finnmark

Ærede rett!, Morgenbladet

Dagbok fra en rettssak av is, Scenekunst

Dagbok fra en rettssak av is: dag to og tre, Scenekunst

Miljøsøksmål og politikk, kronikk i Aftenposten av Jørn Øyrehagen Sunde.

Innledere

Cathrine Grøndahl er lyriker og jurist. Hun er advokat i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & co, samt forsvarer og bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Grøndahl har utgitt seks diktsamlinger. Hun deltar i debatter både i kunstneriske og juridiske fora og har blant annet nylig kommentert den litterære virkelighetsdebatten.

Morten Traavik er regissør og kunstner. Han har utviklet genren hyperteater blant annet gjennom en serie omdiskuterte prosjekter i land som Angola (2008), Kambodsja (2009) og Nord-Korea (2012-2017) som alle utfordrer gjengse oppfatninger av kunstens rolle i norsk utenrikspolitikk, offentlighet og selvforståelse. I 2010 var han huskunstner i Forsvaret med støtte fra Norsk kulturråd. Traavik er utdannet ved GITIS i Moskva, Nordisk Teaterskole i Århus og Dramatiska Institutet i Stockholm.

Trine Falch og Bo Krister Wallström er tidligere medlemmer av Baktruppen. Sammen med scenekunstner Mona Solhaug og musiker Martin Langlie har de laget forestillingene Problemet vender tilbake (2014) og Help, it's a laiv! (2016).

Søssa Jørgensen er utdannet billedkunstner ved Kunstakademiet i Trondheim (1995) og landskapsarkitekt ved NMBU (2012). Sammen med Geir Tore Holm står hun bak Balkong, der kunstnerne med sitt eget hjem som visningssted har skapt et utgangspunkt for å arbeide med kunst som praktisk dialog. De arbeider i sammenhenger der estetiske spørsmål inngår i en videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur, som f.eks. prosjektet Landbruksspørsmål, gårdskunst i Skiptvet 2013-2018.

Karolin Tampere arbeider som kunstner og kurator med vekt på kritisk kunnskapsutvikling om økologi og bærekraft. Hun har en BA i kunst fra KHIB og har fulgt kuratorprogrammet de Appel i Nederland. Tampere er engasjert i Ensayos, et internasjonalt forskningsprogram initiert av den chilenske kuratoren Camila Marambio. For tiden jobber Tampere og Randi Nygård med Ensayo#4, der en gruppe kunstnere og forskere undersøker hav- og kystområder ved Tierra del Fuego i Patagonia og i Norge.

Studenter ved MFA Kunst og offentlige rom

Hege Pålsrud (f.1968) har sin praksis i scenekunsten med bakgrunn som scenograf og produsent. Kunstnere fra ulike disipliner blir invitert til arenaer der publikum har eierskap til rommet og tingene som iscenesettes, som i For hva det er verdt - en loppisimpro.

Hild Borchgrevink (f. 1975) har studert musikkvitenskap og litteratur ved UiO og skapende skriving ved Skrivekunstakademiet i Bergen, Stockholms Konstnärliga Högskola og Kunstakademiet i Tromsø. Hun har erfaring som kurator og kritiker innenfor samtidsmusikk. Hun arbeider med skrift og tekst i mange formater, fra poesi til installasjoner og lydarbeid.

Kebreab Demeke (f. 1987) er født i Addis Abeba, Etiopia. Han har en bachelorgrad fra Addis Ababa University Alle School of fine art and design (2007-2010). Som kunstner arbeider han hovedsakelig med maleri, grafikk og performance.

Kjetil Kristensen (f. 1981) er utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø, har hovedfokus på kunstnerinitierte og alternative visnings- og produksjonsarenaer for samtidskunst. Kristensen har siden akademiet vært med på å starte kunstnerorganisasjonen September Split, skate/kunst-kollektivet Contemporary Cruise Crew og atelierfelleskapet VORTA. Arbeider for tiden med å skape en kunstnerdrevet arena for kunst i offentlige rom.

Linn Lervik (f.1976) ) har en bachelorgrad i skulptur fra Chelsea College of Art and Design i London. I hennes kunstnerskap står lys og bevegelse som sentrale elementer. Prosjektene er drevet av en interesse for persepsjon og bevissthet rundt ens omgivelser og henspiller på ideen om “alles rett til byen”.

Margrethe Pettersen (f.1977) har bakgrunn fra Kunstakademiet i Tromsø. Hennes arbeider tar ofte utgangspunkt i et sted, en plante eller en tilstand, som i det siste har materialisert seg i ulike lydvandringer, som Levende Land - Under som Over.
https://soundcloud.com/margrethe-pettersen

Mona Solhaug (f. 1984) er skuespiller og scenekunstner, utdannet ved Akademi for scenekunst. De siste årene har hun samarbeidet med Trine Falch og Bo Wallström. Med bakgrunn i den postdramatiske, virkelighetsnære scenekunsten forsøker de å finne nye veier inn i fiksjonen og utvikle nydramatisk teater. I MA-prosjektet undersøker hun hvordan ulike dramaturgier og rollespill påvirker offentligheten.

Nicolas William Hughes (f.1984) Hughes har bakgrunn fra fotografi fra UWN Wales og en MA fra Swansea Metropolitan University. Hughes’ praksis undersøker samtids forhold/ relasjoner mellom menneske og natur. 

Nina Krogh (f. 1991) har en bachelorgrad i kunst og formidling fra HiOA, og Universidad de los Andes. Sentralt for hennes praksis ligger mellommenneskelig kommunikasjon på tvers av ulike språk og kulturer, samt hva mennesker har til felles, som kommer til uttrykk i lydverk og stedsspesifikke installasjoner.

Rodrigo Ghattas(f.1989) har en bachelorgrad i skulptur fra PUCP (Peru). I 2014 startet han opp Machaqmara Center of the Arts. Hans kunstnerskap dreier seg rundt oppfattelse av offentlig rom som temporære og sosiale møteplasser, og nye visjoner av det ukjente i vår egen hverdag.