Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Fra Århundrets rettssak, Barents spektakel. Foto: Ole-Gunnar Rasmussen.
Fra Århundrets rettssak, Barents spektakel. Foto: Ole-Gunnar Rasmussen.

Agenda: Fiksjon og offentlighet

Hvordan og hvorfor brukes fiksjon som kunstnerisk og politisk strategi i offentligheten? Kunstner Morten Traavik og jurist Cathrine Grøndahl er invitert til å diskutere bruk av fiksjon og fakta i kunst og i juridisk praksis i en tid der den offentlige samtalen kretser rundt begreper som “alternative fakta”.

Hvem har definisjonsmakt over spillet mellom fakta og fiksjon? Hva er publikums og offentlighetens rolle når slike spill iscenesettes? Traaviks innlegg tar utgangspunkt i hans prosjekt Århundrets rettssak på festivalen Barents spektakel i februar 2017 – en parallell iscenesettelse av det faktiske søksmålet som miljøorganisasjonene Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har rettet mot den norske staten for brudd på Grunnlovens § 112.

Se video fra Århundrets rettssak.

Cathrine Grøndahl vil snakke om bruk av fiksjon i retten, rettens funksjon i offentligheten og rettssalen som iscenesatt, offentlig rom. Programmet vil også inneholde en samtale mellom Traavik og Grøndahl.

Agenda 31. mars er arrangert av masterstudenter i Kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, som også vil delta med performance og prosjekter knyttet til temaet.

Program for dagen kommer.

Cathrine Grøndahl er lyriker og jurist. Hun er advokat i advokatfirmaet Hestenes og Dramer & co, samt forsvarer og bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Grøndahl har utgitt seks diktsamlinger. Hun deltar i debatter både i kunstneriske og juridiske fora og har blant annet nylig kommentert den litterære virkelighetsdebatten.

Morten Traavik er regissør og kunstner. Han har utviklet genren hyperteater blant annet gjennom en serie omdiskuterte prosjekter i land som Angola (2008), Kambodsja (2009) og Nord-Korea (2012-2017) som alle utfordrer gjengse oppfatninger av kunstens rolle i norsk utenrikspolitikk, offentlighet og selvforståelse. I 2010 var han huskunstner i Forsvaret med støtte fra Norsk kulturråd. Traavik er utdannet ved GITIS i Moskva, Nordisk Teaterskole i Århus og Dramatiska Institutet i Stockholm.

Århundrets rettssak i media

Iskald folkedomstol, Dagsrevyen

Han bygger en folkedomstol i is der staten er tiltalt, NRK Finnmark

Ærede rett!, Morgenbladet

Dagbok fra en rettssak av is, Scenekunst

Dagbok fra en rettssak av is: dag to og tre, Scenekunst

Miljøsøksmål og politikk, kronikk i Aftenposten av Jørn Øyrehagen Sunde.