Forestilling

4 x mikroetyder fra arbeidet med Highway Hypnosis

Publikum inviteres inn til et uformelt innkikk i dette prosjektet, som er en del av professor Tore Vagn Lids kunstneriske utviklingsarbeid.

Som en mellomstasjon i det pågående prosjektet «Nye forestillinger – nye kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater», inviteres det til et uformelt innkikk i prosjektet «Highway Hypnosis» av prosjektleder og professor Tore Vagn Lid.

Highway Hypnosis er et samarbeid mellom Prosjektprogrammet (ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid), Transiteatret-Bergen og Dramatikkens Hus.

I prosjektet medvirker også studenter fra master teater, design og opera. (Highway Hypnosis har premiere våren 2017)