Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

4 x mikroetyder fra arbeidet med Highway Hypnosis

4 x mikroetyder fra arbeidet med Highway Hypnosis

Publikum inviteres inn til et uformelt innkikk i dette prosjektet, som er en del av professor Tore Vagn Lids kunstneriske utviklingsarbeid.

Som en mellomstasjon i det pågående prosjektet «Nye forestillinger – nye kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater», inviteres det til et uformelt innkikk i prosjektet «Highway Hypnosis» av prosjektleder og professor Tore Vagn Lid.

Highway Hypnosis er et samarbeid mellom Prosjektprogrammet (ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid), Transiteatret-Bergen og Dramatikkens Hus.

I prosjektet medvirker også studenter fra master teater, design og opera. (Highway Hypnosis har premiere våren 2017)