Forestilling

Olavus Frostad Udbye
Olavus Frostad Udbye

Fritiden eller mørke er lys av Jovana Bojoviċ

Tredjeklasse i bachelor skuespillerfag setter opp to lesninger i forbindelse med EU-prosjektet Collective Plays! - Hybrid plays. Dette er den første.

Basert på «Il tempo libero» av Gian Maria Cervo

Oversatt fra serbisk av Jon Kværne

I rollene:

Olavus Frostad Udbye
Petter Winther Gåre

Regi:

Herman Bernhoft

Etter den iscenesatte lesningen er det åpen samtale på scenekanten med publikum fra cirka kl 18.00 til 19.00. Denne blir ledet av Gianluca Iumiento.

Om prosjektet:

Dette utforskningsprosjektet er en av mange aktiviteter i det fireårige EU-prosjektet, «Collective Plays!» og «Hybrid Plays» (2015-2019), der Kunsthøgskolen i Oslo er en av åtte partnere fra forskjellige nasjoner i Europa. Prosjektet er delfinansiert av Creative Europe Programme EU.

Det bærende konseptet i dette prosjektet kan sammenfattes i begrepet «hybrid play», som tar utgangspunkt i en strategi og tilnærming som Paul C. Castagno kaller «polyvocality». I sin bok «New Playwriting strategies – Language and Media in the 21st Century» definerer han det slik: «Polyvocality mandates that different, diverse, and often clashing elements converge in the making of the playtext. The outcome of the polyvocal approach can be described as the hybrid play. … The hybrid play is a literary and theatrical crossbreed, a blending of genres and disparate sources both textual and performative. (p 51, 2012).

Kjernen i konseptet dreier seg om å søke flere «stemmer» (faktorer) i den kreative prosessen, og la dem påvirke hverandre i tilblivelsen av et verk, og således skape en enda større uforutsigbarhet og kompleksitet i utformingen av, for eksempel, en tekst. I dette utforskningsprosjektet forsøker man også å utvide anvendelsen av tilnærmingen til å omfatte blant annet regi- og skuespillerarbeidet, som et praktisk redskap (strategi) for å skape større flertydighet. Dette kan muliggjøre flere innganger til et kunstnerisk verk, og derigjennom åpne for en rikere meningsproduksjon.

Alnz Kltrstftng Logo 2 Clours CmykLogo Eu CollectiveEu Flag Creative Europe Co Funded Pos [Rgb] RightHybrid Plays