Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Olavus Frostad Udbye
Olavus Frostad Udbye

Fritiden eller mørke er lys av Jovana Bojoviċ

Tredjeklasse i bachelor skuespillerfag setter opp to lesninger i forbindelse med EU-prosjektet Collective Plays! - Hybrid plays. Dette er den første.

Basert på «Il tempo libero» av Gian Maria Cervo

Oversatt fra serbisk av Jon Kværne

I rollene:

Olavus Frostad Udbye
Petter Winther Gåre

Regi:

Herman Bernhoft

Etter den iscenesatte lesningen er det åpen samtale på scenekanten med publikum fra cirka kl 18.00 til 19.00. Denne blir ledet av Gianluca Iumiento.

Om prosjektet:

Dette utforskningsprosjektet er en av mange aktiviteter i det fireårige EU-prosjektet, «Collective Plays!» og «Hybrid Plays» (2015-2019), der Kunsthøgskolen i Oslo er en av åtte partnere fra forskjellige nasjoner i Europa. Prosjektet er delfinansiert av Creative Europe Programme EU.

Det bærende konseptet i dette prosjektet kan sammenfattes i begrepet «hybrid play», som tar utgangspunkt i en strategi og tilnærming som Paul C. Castagno kaller «polyvocality». I sin bok «New Playwriting strategies – Language and Media in the 21st Century» definerer han det slik: «Polyvocality mandates that different, diverse, and often clashing elements converge in the making of the playtext. The outcome of the polyvocal approach can be described as the hybrid play. … The hybrid play is a literary and theatrical crossbreed, a blending of genres and disparate sources both textual and performative. (p 51, 2012).

Kjernen i konseptet dreier seg om å søke flere «stemmer» (faktorer) i den kreative prosessen, og la dem påvirke hverandre i tilblivelsen av et verk, og således skape en enda større uforutsigbarhet og kompleksitet i utformingen av, for eksempel, en tekst. I dette utforskningsprosjektet forsøker man også å utvide anvendelsen av tilnærmingen til å omfatte blant annet regi- og skuespillerarbeidet, som et praktisk redskap (strategi) for å skape større flertydighet. Dette kan muliggjøre flere innganger til et kunstnerisk verk, og derigjennom åpne for en rikere meningsproduksjon.

Alnz Kltrstftng Logo 2 Clours CmykLogo Eu CollectiveEu Flag Creative Europe Co Funded Pos [Rgb] RightHybrid Plays