Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Seminar/konferanse

Anne Lii Kogan: Kantina historien naturen_Teresia Fant
Anne Lii Kogan: Kantina historien naturen_Teresia Fant

Agenda: Voicing the public

Hvem er representert, hvordan skaper og ser vi for oss rom og kunst, hvem snakker vi til, og kanskje det viktigste av alt, hvordan skaper vi en samtale der det før var stillhet?

Program

09.30-10.00: Kaffe/te og velkommen
10.00-10.45: Mari Fredriksen Sundet - Who Owns Public Space, and What's Art Got to Do with it
11.00-11.45: Anne-Liis Kogan
12.00-13.00: Lunsj
13.00-13.45: Arild Eriksen - Kunsten å utvikle en by - nye roller for kunst i den beboerutviklede byen14.00-14.45: The Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) - Māra Žeikare
15.00-15.45: Nicholas Jones i samtale med Ebba Christina Hegardt Moi
Listening, Learning, Responding - Nicholas John Jones diskuterer forholdet mellom kollektiv undersøkelse, kreativ praksis og dets påvirkning på det offentlige rom gjennom sin erfaring som grunnlegger og kunstnerisk leder i PRAKSIS.

Seminaret vil være på engelsk.

Det offentlige er som oftest en gjenkjennelig enhet, dets størrelse og definisjon kan lett oppfattes i øyeblikket, dets omfang, grenser og ikke minst de som bor der. På samme måte som de fysiske grensene blir tydelige for oss, må vi også erkjenne andre grenser, eller friheter, som det offentlige tilbyr; hvem bruker denne plassen, hvem bor her og hvem har en tydelig stemme her?

Kunst og håndverk vil natuligvis okkupere offentlig rom. Et verk i samtale med sin betrakter, vil mange si, er et av de fundamentale aspektene ved kunstverket, at verket fornyes og lever på egen hånd ute blant publikum. Når vi setter denne forståelsen opp mot diskusjoner om representasjon, dannes en ny spennende diskusjon, fordi et møte med et objekt ikke alltid er et enkelt møte; det må være gjenkjennelse, og hvordan skaper vi fysiske møteplasser og kunst som stimulerer til samtale ikke bare for noen, men for alle?

Denne Agendaen vil bygge videre på tidligere Agenda-seminarer hele veien tilbake til 2018, som både har fokusert på og vært innom det offentlige rom og det å lage kunst til det. I et større perspektiv, i Agendaene om Outsider Art, Naturen og Byen, Skeiv Kunst og Romani stiller de samme spørsmålene: Hvem er representert, hvordan skaper og ser vi for oss rom og kunst, hvem snakker vi til, og kanskje det viktigste av alt, hvordan skaper vi en samtale der det før var stillhet?

Bidragsytere:

Mari Fredriksen Sundet

Mari Fredriksen Sundet er ansatt som kunstfaglig prosjektleder/kurator i Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten (www.kunstsamlingen.no) Der jobber hun primært med prosjekter i dialog med byutviklingen i Oslo, i områder som Hovinbyen/Økern, Mortensrud/Søndre Nordstrand, Grønland/Tøyen og Filipstad. Sundet er utdannet kunsthistoriker fra Universitet i Oslo og har tidligere jobbet som kurator, kurator formidling og prosjektleder, blant annet på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Anne-Liis Kogan

Anne-Liis Kogan bor og arbeider i Oslo. Utdannet på Kunsakademiet i Bergen og MA i Kunst i offentlig rom, Konstfack, Stockholm. I sitt kunstnerskap jobber hunmed performance, video, lyd og relasjonell kunst, og hun jobber med å skape situasjoner i offentlighet og komponere performance med ulike deltagere. Jeg jobber med offentlighet gjennom medvirkende prosess og forsker hvordan offentlig kunst kan påvirke f.eks. ungdom i deres utdanningsmiljø. En hovedmålsetting er å løfte frem bortgjemt eller utilgjengelig offentlig kunst eller historisk arv og sette det i en ny kontekst - som fresken «Geografien» av Alf Rolfsen fra 1930 på Hersleb skole i Oslo eller en gammel stein på Mortensrud. Med det skaper hun kollektive opplevelser og situasjoner til refleksjon. Kogan har stilt ut på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Tenthaus, Tallinn Kunsthall, og deltatt på ulike performance festivaler og offentlige prosjektet inn og utland. Hennes arbeid er kjøpt inn til Oslo Kommunes Kunstsamling.

Arild Eriksen

Arild Eriksen driver arkitektkontoret Fragment, kjent for sitt fokus på beboerdeltakelse og arbeidet med å undersøke kunst og kunstneres rolle i by- og bygningsutvikling. Gjennom en rekke alternative boligutviklingsprosjekt har han manøvrert det politiske farvannet i hovedstadens eiendoms- og boligpolitikk (eller snarere mangelen på dette) Han var medprodusent for KORO konferansen «Kunsten å utvikle en by», men har også vært deltaker i flere kunstprosjekt finansiert av KORO, bant annet et bidrag til The Ocean på Bergen Kunsthall, «Hva vi lagde ved sjøen, og nå sist Selvbyggeren på Økern og det pågående distriktsutviklingsprosjektet «Metoder for Nordøyane» på Skuløy utenfor Ålesund.

Nicholas John Jones

Nicholas John Jones er en Oslo-basert kunstner og coordinator av kulturelle prosjekter, eventer og publikasjoner. Han er grunnlegger og kunstnerisk leder i PRAKSIS Oslo, som fostrer kreativ kunnskap, fortrolighet og samfunn ved å bringe sammen kunstnere, tenkere og publikum på tvers av grenser og disipliner. Gjennom offentlige eventer og publiseringer får PRAKSIS igang kreative prosesser og praksiser.
Nicholas har en MA i Fine Art Painting from Slade School of Art, London, og var deltagende i CuratorLab ved Konstfack, Stockholm. Nicholas jobber tett med sin partner Charlotte Teyler og deres venner Ketut Karya og Don Lawrence for å opprette Samong Heaven på Bali; et senter for kultur og læring på Nordvest Bali, Indonesia. Hans tekster har vært publisert i Artforum, Billedkunst, Kunstkritikk og FiskFrisk.

Ebba Moi

Ebba Moi sin kunstneriske praksis konsentrerer seg rundt sosialt engasjert kunst, og hun jobber som kunstner og curator I ulike selvinitierte prosjekter, slik som Tenthaus; et diskursivt kunstkollektiv i Oslo. Hun har gjort flere oppdrag for kunst i offentlige rom, og har stilt ut bade nasjonalt og internasjonalt, hvor hun benytter det offetlige rom som utgangspunkt for kunsten sin. Hun er styreleder for Norsk Billedhuggerforening og programansvarlig for masterprogrammet Kunst og offentlige rom ved Kunst og håndverk, KHiO.

LCCA

The Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) is a non-governmental organization that has been promoting the development of contemporary art processes in Latvia and abroad since 2000, with a focus on the critical and creative appraisal of events in today's society.

.